Hoge Raad voor Justitie tevreden met grotere gerechtelijke arrondissementen

11/03/13 om 17:59 - Bijgewerkt om 17:59

(Belga) De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) juicht de invoering van grotere gerechtelijke arrondissementen toe. Toch formuleert de Raad in een advies, dat in februari werd overgemaakt aan minister van Justitie Annemie Turtelboom, enkele bedenkingen over de hervormingen.

Het kernkabinet raakte het begin maart eens over de hervorming van het gerechtelijk landschap, waardoor het aantal arrondissementen zal dalen van 27 naar 12. Niet alle arrondissementen zullen na de hervorming voldoende groot zijn om te genieten van de voordelen van een schaalvergroting, merkt de HRJ op. De Raad pleit er dan ook voor om in die arrondissementen, zoals Leuven en Namen, rechtbanken samen te voegen. In Eupen zullen de rechtbanken van koophandel, arbeid, eerste aanleg en de vrederechters al samengevoegd worden om toch enige schaalgrootte te bereiken. De wetsontwerpen zullen leiden tot een grotere mobiliteit van de magistraten. "Specialisatie, schaalvergroting en mobiliteit gaan hand in hand, omdat met meer zaken en dus meer rechters een betere taakverdeling denkbaar is", aldus de HRJ. De verplaatsingen van magistraten worden volgens de wetsontwerpen vooral beslist op het niveau van de hoven van beroep. Daardoor hebben de korpschefs van de grotere arrondissementen, die verbonden zijn aan een beheersovereenkomst, niet altijd in de hand welke overplaatsingen plaatsvinden. De HRJ pleit er dan ook voor dat er zorgvuldig moet omgesprongen worden met de mobiliteit buiten de grenzen van de nieuwe arrondissementen. Een schaalvergroting impliceert ten slotte dat er nieuwe functies zullen ontstaan. Voor de Raad moet elke managementfunctie een mandaat zijn en moet erover gewaakt worden dat de belangrijke functies op een objectieve manier worden ingevuld. Ook moeten op strategisch en operationeel niveau interne en externe controles worden uitgevoerd. (KAV)

Onze partners