Live Herlees Kamerdebat: 'Het negationisme van de regering kost ons banen'

27/02/14 om 14:07 - Bijgewerkt om 17:20

In de Kamer trok de oppositie van leer tegen wat zij de 'too little too late-aanpak' van de regering noemen. 'Het negationisme en onterecht positivisme van de regering kost ons banen.'

Herlees Kamerdebat: 'Het negationisme van de regering kost ons banen'

© BELGA

 • Simon Demeulemeester

  Er wordt nog verslag uitgebracht van het werk in de commissies en gestemd over wetsontwepen- en voorstellen.

  Bij deze sluiten wij deze liveblog af. Bedankt om bij ons te volgen.

 • Simon Demeulemeester

  Dedecker, Van Hecke en Vande Lanotte in discussie over commissieverslag

  Minister Johan Vande Lanotte vraagt dat de bespreking van een verslag uit de commissie Financieel en Economisch recht uitgesteld wordt, omdat er discussie over is. Het verslag gaat terug naar de commissie voor aanpassingen.

  Peter Dedecker, die rapporteur* is over dit verslag, zegt aan Knack.be niet akkoord te gaan met de wijzigingen die de minister wilde aanbrengen. 'De wijzigingen die de minister wilde, komen na mijn akkoord. Ik heb dus nooit mijn goedkeuring gegeven voor die wijzigingen. Het betrof wijzigingen in een discussie met commissielid Stefaan Van Hecke (Groen), die het er ook niet mee eens was.'

  *Een rapporteur brengt verslag uit in de Kamer over de werkzaamheden in een commissie, en over hoe een wet tot stand komt. Hij geeft een samenvatting van de opmerkingen van de minister en de commissieleden.

 • Simon Demeulemeester

  'Politiehervorming is geen prioriteit voor deze regering'

  Koenraad De Grote (N-VA) wilde aan premier Elio Di Rupo vragen om bevoegd minister Joëlle Milquet (CDH) aan te manen werk te maken van de politiehervorming. Di Rupo schoof die vraag door, maar Milquet is afwezig. En dus moet staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) de vraag beantwoorden. Hij zegt zo goed als mogelijk het antwoord te zullen voorlezen - dit is immers zijn bevoegdheid niet en hij is 'ondergeschikt' aan de minister.

  De Grote repliceert: 'Blijkbaar is deze problematiek niet belangrijk, want ze verzandt in werkgroepen.' De Grote hekelt de wirwar aan premies in de verloning bij de politie.

 • Simon Demeulemeester

  'Komt er nog inspraak voor de NMBS-reizigers?'

  Labille antwoordt niet op de vraag van Temmerman of er nog bereidheid is om de plannen te wijzigen. 'Komt er nog inspraak voor de reizigers,' aldus Temmerman. 'Ik hoop dat het antwoord ja is.'

 • Simon Demeulemeester

  'Treinreizigers overwegen weer auto te nemen'

  Karin Temmerman (SP.A) zegt aan Labille dat de treinreizigers verontwaardigd zijn over de nieuwe vervoersplannen van NMBS. 'Sommigen overwegen opnieuw met de wagen te gaan, dat kan echt niet de bedoeling zijn.' Ze vraagt welke criteria golden om bepaalde (piekuur)treinen af te schaffen.

 • Simon Demeulemeester

  Labille: 'Over 102 miljoen euro schulden bij NMBS nog opklaring nodig'

  Tanguy Veys (VB) vraagt aan Labille waar de 225 miljoen euro schulden bij de NMBS vandaan komen. Labille verklaart dat dit ligt aan een boekhoudkundige wijziging. Over ongeveer 102 miljoen euro 'dient nog opklaring' gevonden te worden, aldus Labille.

  'Dan zit u toch met een groot probleem,' zegt Veys.

 • Simon Demeulemeester

  'Verloning bij bpost is met 70 procent verlaagd'

  Labille benadrukt nog eens dat de verloning bij bpost met 70 procent is verlaagd. 'Ik geloof dat ik mijn werk gedaan heb.'

  Na een luide repliek van Louis, reageert Kamervoorzitter laconiek: 'We staan aan de vooravond van carnaval.'

 • Simon Demeulemeester

  Verloning CEO bpost: 'Wat doet een man die zoveel verdient op een dag?'

  Laurent Louis (onafhankelijke) vraagt aan minister Jean-Pascale Labille wat iemand die zoveel verdient als Koen Van Gerven - de nieuwe CEO van bpost- doet op een dag.

  Labille antwoordt verveeld dat hij al vaak deze vraag heeft beantwoord. 'De regels zijn een vaste bezoldiging van maximum 500.000 euro bruto en een variabel deel van maximum 150.000 euro als alle doelstellingen gehaald zijn.'

 • Simon Demeulemeester

  'Hou rekening met eensluidend negatief advies van baggersector'

  Volgens Van Cauter is alles in de maritieme sector al Europees geregeld. 'Waarom dat nu op het spel zetten en risico's nemen? Hou alstublieft rekening met het eensluidend negatief advies van de sector. U spreekt daar zelfs niet over.'

  Van Cauter krijgt applaus van haar eigen fractie en van N-VA. Jean-Marie Dedecker merkt op: 'De sfeer is goed!'

 • Simon Demeulemeester

  'Bij SP.A bestaat sociaal overleg blijkbaar enkel op papier en niet in de realiteit.'

  Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) zegt die wijziging te overwegen door een wetswijziging inzake maritieme werkgelegenheid. 'De sector bouwbedrijf hoort daar niet bij. Het is dus logisch dat wat betreft het varend personeel deze wijziging overwogen wordt. Die zouden onder koopvaardij vallen - alleen het varend personeel. De niet-varenden zullen niet onder deze wijziging vallen.'

  Carina Van Cauter: 'U antwoordt niet op de vraag waarom u breekt met de traditie van overleg. Bij SP.A bestaat sociaal overleg blijkbaar enkel op papier en niet in de realiteit.'

 • Simon Demeulemeester

  'Eenzijdige wijziging paritair comite baggersector is nefast'

  Carina Van Cauter (Open VLD) noemt de baggersector in ons land een sector die 'excelleert': 'Het zijn zeer gegeerde werkgevers, die zich inschrijven in de traditie van sociaal overleg en sociale vrede.'

  'Groot was dan ook mijn verbazing te vernemen dat zonder sociaal overleg een intentieverklaring is gepublcieerd in het Staatsblad om het paritair comité Bouw, waaronder zij vallen, te verwerpen. En de baggeraars hun functie onder het paritair comité van de koopvaardij te laten vallen.'

  'Dat zou nefast zijn voor de tewerkstelling. Dat weet u. In die sector is nood aan flexibiliteit. Wanneer u werkgevers onder een ander pc onderbrengt, dan zorgt dat ervoor dat werknemers niet meer op andere plaatsen kunnen werken en dus ontslagen zouden worden. Nefast voor de werkgevers- en nemers.'

  'Waarom is er geen sociaal overleg geweest? Zal u het eensluidend negatief advies van de sector volgen?'

 • Simon Demeulemeester

  'Hepatitis C-plan had er al jaren moeten zijn'

  Fonck (CDH) zegt tegen minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx dat het Hepatitis C-plan er 'al jaren had moeten zijn.'

  'Ik heb u gevraagd tegen het einde van de legislatuur te komen met een plan. Ik hoop dat u zich daartoe verbindt, en u heeft al mijn steun.'

 • Simon Demeulemeester

  Dedecker: 'De moraal is anders voor de politiek benoemde vrienden'

  Dedecker repliceert dat N-VA nooit Servais zou herbenoemd hebben. 'Over de lonen van de mensen die bij Dexia de shit moeten opkuisen, was het kot te klein. De moraal is anders bij de politiek benoemde vrienden.'

  'Het grote probleem is dat Servais er nog zit.'

 • Simon Demeulemeester

  'Vreemd dat een partij die toplonen beperken bolchevisme noemt, krokodillentranen plengt'

  Johan Vande Lanotte (SP.A) noemt het discours van Dedecker krokodillentranen. 'Vreemd dat een partij die toplonen beperken bolchevisme noemt, hiermee komt.'

 • Simon Demeulemeester

  Dedecker (N-VA): 'Dat Servais, de Guust Flater van de bankencrisis, herbenoemd werd, is kaakslag'

  Peter Dedecker (N-VA): 'Er is nooit zoveel gediscussieerd over toplonen. Deze regering kenmerkt zich door veel geblaat en weinig wol. Kijk naar de FSMA: Jean-Paul Servais wordt herbenoemd, de Guust Flater van de bankencrisis. Het loon van die man is een ware kaakslag voor zij die wel goed werken.'

 • Simon Demeulemeester

  Dewael over ontwikkelingshulp Oegande: 'We moeten kunnen dreigen'

  Dewael vraagt de regering om de Belgische 'progressieve traditie inzake mensenrechten' verder te zetten. 'We moeten onderzoeken of we toch niet een deel van onze ontwikkelingssamenwerking moeten herbekijken - en ik begrijp uw bekommernis aangaande de bevolking. Die hulp mag niet gratuit zijn, we moeten kunnen dreigen en duidelijk maken dat we achteruitgang op dat vlak niet zullen aanvaarden.'

 • Simon Demeulemeester

  Di Rupo: 'Ontwikkelingshulp Oeganda niet opschorten'

  Di Rupo zegt dat de ontwikkelingshulp voor Oeganda, 17 miljoen euro in 2012, niet opgeschort wordt. 'Uiteraard zien we toe op de Belgische projecten, dat daar geen schendingen plaatsvinden.'

 • Simon Demeulemeester

  Di Rupo: 'Onze veroordeling is niet paternalistisch of neokolonialistisch'

  Di Rupo: 'Onze veroordeling is niet paternalistisch of neokolonialistisch. We zijn er ons van bewust dat ook in Europa nog werk is. Ook in Europese landen wordt nog gediscrimineerd. In Oeganda zien we echter een schending van de meest fundamentele rechten.'

  'België doet een oproep naar Oeganda om deze wet op te heffen en vraagt de EU dat ook te doen. België wil dit op de agenda van de EU-Afrika-top plaatsen.'

 • Simon Demeulemeester

  Dewael: 'moeten we ontwikkelingssamenwerking met Oeganda niet herbekijken?'

  Patrick Dewael (Open VLD) stelt een vraag aan premier Di Rupo over Oegandese wet die 'mensen met een andere geaardheid tot paria's' herleid.

  Hij vraagt Di Rupo te reageren, 'gezien onze reputatie inzake mensenrechten.' Hij vraagt op welke manier de regering protest heeft aangetekend tegen 'deze barbaarse wet'. 'Moeten we de ontwikkelingssamenwerking met Oeganda niet herbekijken? Wat zal ons standpunt zijn in Europa en op de EU-Afrika-top in april?'

  Ook Christophe Lacroix (PS) vraagt de premier welke diplomatieke hefbomen we hebben om protest aan te tekenen. Hij wil ook weten hoe een evenwicht gevonden wordt met het vrijwaren van de bevolking.

Onze partners