Live Herlees: Caroline Gennez over hoofddoek op school: 'Hoe kunnen we respect tonen voor identiteit van alle leer

11/02/15 om 09:51 - Bijgewerkt om 18:04

Momenteel kunnen scholen zelf kiezen of ze al dan niet een verbod op levensbeschouwelijke kentekens invoeren. Caroline Gennez (SP.A) pleit voor een algemene regel. 'Waarom doen we niet meer met de maatschappelijke evoluties?'

Herlees: Caroline Gennez over hoofddoek op school: 'Hoe kunnen we respect tonen voor identiteit van alle leer

© Belga

 • Wided Bouchrika

  Einde live

  Bedankt voor het volgen, tot volgende week.

 • Wided Bouchrika

  Gennez: 'Wij zouden het respect voor diversiteit graag vertaald zien'

  Gennez: 'Veel mensen vragen op het terrein duidelijkheid met een algemene regel. Wij zouden het respect voor diversiteit graag vertaald zien.'

 • Wided Bouchrika

  Crevits: 'Vertrouwen aan scholen geven'

  Crevits: 'Ik zal vandaag geen initiatief nemen. Daar is de meerderheid het ook volledig mee eens. Ik denk dat het een goede zaak is dat we ons volle vertrouwen aan de scholen geven om met de complexe problematiek om te gaan.'

 • Wided Bouchrika

  Gennez: 'Ik denk dat algemene regel wenselijk is'

  Gennez: 'Waarom doen we niet meer met de maatschappelijke evoluties? Hoe kunnen we het respect voor de identiteit van alle leerlingen naar buiten laten komen. We mogen geen maatregelen treffen die vrijblijvend zijn of tot problemen zouden leiden. Ik denk dat een algemene regel op dit moment wel wenselijk is.'

 • Wided Bouchrika

  Crevits: 'School kan verbod invoeren, maar moet concreet zijn'

  Hilde Crevits (CD&V): 'Ik zie geen enkele reden waarom we zouden veranderen van gedacht. De raad van state heeft deze lijnen benadrukt. Alle scholen hebben uitleg gekregen: een school kan een verbod invoeren op het dragen van levensbeschouwelijke tekens, maar dat moet duidelijk zijn en er moet concrete situatieschets kunnen worden aangegeven waarom dat gebeurt.'

 • Wided Bouchrika

  Anke Vandermeersch: 'Nefast voor jonge meisjes om hoofddoekenverbod op te geven'

  Anke Vandermeersch (Vlaams Belang): 'We willen niet dat het hoofddoekenverbod zoals het nu bestaat, afgeschaft wordt. We hebben decennia feminisme achter de rug, het zou nefast zijn voor jonge meisjes om het hoofddoekenverbod op te geven.'

 • Wided Bouchrika

  Gennez: 'Vorige regering respecteerde autonomie scholen'

  Caroline Gennez (SP.A): 'Uw voorgangers uit de vorige Vlaamse regering kozen ervoor de autonomie van de scholen te respecteren als het over het al dan niet toelaten van levensbeschouwelijke kentekens ging.'

 • Wided Bouchrika

  Ceyssens: 'Bevraging heeft pas plaatsgevonden'

  Lode Ceyssens (CD&V): 'Vandaag geen vragen stellen over wat we gaan doen als de bevraging pas vandaag heeft plaatsgevonden. Dat is die bevraging niet ernstig nemen.'

 • Wided Bouchrika

  Ronse: 'Bouwmeester mag niet boven alles en iedereen staan'

  Axel Ronse (N-VA): 'Het is belangrijk dat de resultaten van de bevraging ten gronde worden bekeken. De Bouwmeester mag niemand zijn die boven alles en iedereen staat, maar iemand uit de sectoren, die daar affiniteit mee heeft.'

 • Wided Bouchrika

  Mercedes Van Volcem: 'Wat met de lopende projecten?'

  Joke Schauvliege (CD&V) kan nog niet veel over de bevraging zeggen. Mercedes Van Volcem (Open VLD): 'Ik wil mevrouw de minister vragen wat er nu met de lopende projecten moet gebeuren.'

 • Wided Bouchrika

  Ingrid Pira over ontslag Bouwmeester: 'Ongerustheid in sector'

  Ingrid Pira (Groen) stelt vraag over Bouwmeesterschap dat Bouwmeestercollege wordt. 'Naar aanleiding van het opstappen van de Vlaams Bouwmeester is er ongerustheid in de sector ontstaan.'

 • Wided Bouchrika

  '330 miljoen euro extra voor mensen met handicap'

 • Wided Bouchrika

  Taelman: 'We zullen niet alles kunnen oplossen'

  Taelman: 'Binnen de beschikbare middelen is de financiering voorzien. We zullen niet alles kunnen oplossen, maar we moeten ervoor zorgen dat meer mensen inclusief in onze maatschappij kunnen doen wat ze willen.'

 • Wided Bouchrika

  Taelman: '300 euro kan verschil maken'

  Taelman: '300 euro is inderdaad niet voldoende voor wie zwaar zorgbehoevend is, maar het kan voor sommigen wel het verschil maken.'

 • Wided Bouchrika

  Taelman: 'Zelfbeschikkingsrecht staat centraal'

  Taelman: 'Zelfbeschikkingsrecht staat bij ons centraal.'

 • Wided Bouchrika

  Taelman: 'Economisch moeilijke tijden'

  Martine Taelman (Open VLD): 'Budgettaire luik: ik wil benadrukken dat we ons in budgettair economische tijden bevinden. De Vlaamse Regering zal binnen de beschikbare budgetten haar verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van personen met een handicap.'

 • Wided Bouchrika

  Van den Brandt: 'Groep voor wie maatregel bedoeld is zal er pas op einde iets van zien'

  Van den Brandt: 'Die zorggarantie biedt u niet door 300 euro te geven per maand. Jullie beginnen met het budget te geven aan die mensen die de zwaarste zorg behoeven. De groep voor wie het eigenlijk bedoeld is - zij met een lichte handicap - zal er misschien op het einde van de legislatuur iets van krijgen.'

 • Wided Bouchrika

  Jans: 'Dé persoon met handicap bestaat niet'

  Jans: 'Dé persoon met een handicap bestaat niet. Voor sommigen kan die 300 euro wel het verschil maken. Enkel door te investeren in beide trappen kunnen we onze doelstellingen bereiken.'

 • Wided Bouchrika

  Jans: 'Doorgaan met beide stappen'

  Jans: 'We moeten veranderen omdat we ervan overtuigd zijn dat we de zaken kunnen verbeteren. We moeten vooruit met dit decreet en de realisaties die vandaag bereikt zijn. Met trap 1 en trap 2 (het basisbudget en het budget op maat).'

 • Wided Bouchrika

  Vera Jans: 'Persoon met handicap beslist zelf over budget'

  Vera Jans (CD&V): '130 miljoen euro voor basisondersteuningsbudget én uitbreiding rechtstreeks toegankelijke hulp. De persoon met handicap beslist hoe die zijn geld besteedt. Er kan meer op maat gewerkt worden in een inclusievere samenleving. Niet meer vroegere systeem van wachten.'

Onze partners