Live Herlees: 'Als stakende ambtenaren zeggen dat ze economie maximaal willen schaden, wat bedoelen ze daarmee?'

23/06/16 om 10:56 - Bijgewerkt om 17:01

Op het programma van het vragenuurtje stonden heel wat vragen over het brexit-referendum dat momenteel gehouden wordt in het Verenigd Koninkrijk. Verder is er ook aandacht voor de staking van morgen. Herlees hier het volledige debat van vanmiddag.

Herlees: 'Als stakende ambtenaren zeggen dat ze economie maximaal willen schaden, wat bedoelen ze daarmee?'

© Belga

 • Jan Herregods

  Vragenuurtje is afgelopen

  Het vragenuurtje is afgelopen.

  Siegfried Bracke vraagt de parlementsleden om meer rekening te houden met de toegewezen spreektijd. 'Moeten we anders evolueren naar een systeem waar de stroom uitvalt?' vraagt hij.

  Bedankt om bij ons te volgen.

 • Jan Herregods

  Marghem: 'Verbruik van hernieuwbare zakjes bevorderen'

  De laatste vraag wordt gesteld door Michel de Lamotte (cdH) en gaat over het voorstel van minister van Milieu Marie-Christine Marghem (MR) om plastic zakjes duurder te maken, terwijl er op deelstaatniveau wordt nagedacht om ze af te schaffen.

  Michel de Lamotte (cdH): 'De plastic zakjes zullen voortaan betalend moeten zijn, om de milieu-impact te beperken. Vlaams miniser Joke Schauvliege (CD&V) liet eerder deze week weten dat ze zich in haar koffie had verslikt. Ook de Waalse en Brusselse minister reageerden verbaasd.'

  'Het enige wat de burger nu ziet, is dat er een belastingverhoging is. Wat zegt het regeerakkoord hierover?'

  Marie-Christine Marghem (MR): 'Mijn voorstel gaat over een minimumprijs voor plastic zakjes aan de kassa, en een verbod op zakjes met een bepaalde dikte. Maar ik wil het verbruik van herbruikbare tassen bevorderen.'

  Marghem herhaalt haar argumenten over de 'zak shift'.

 • Jan Herregods

  'Wat raadt regering Optima-gedupeerden aan?'

  Sophie De Wit (N-VA) heeft een vraag over de aanstelling van de curator bij de failliete Optima-bank.

  'Een correcte afhandeling van dit faillissement is zeer belangrijk.'

  De Wit verwijst naar de berichten dat de curator voor Optima heel dicht bij de clan van oprichter Jeroen Piqueur staat.

  'Wat kan u daarover zeggen. En wat kunnen gedupeerden doen? Kunnen zij zijn ontslag vragen?'

  Koen Geens: 'Ik ga mij niet uitspreken over de rechterlijke beslissing. Volgens mij zijn er niet één maar drie curatoren aangesteld.'

  'Als er een vermoeden is van belangenvermenging kan er tot vervanging worden overgegaan.'

 • Jan Herregods

  Geens: 'Ik ben niet uit op problemen met de pers'

  Eric Massin (PS) en Philippe Goffin (MR) hebben een vraag over de bescherming van het bronnengeheim van journalisten. Eerder deze week had de regering al laten verstaan dat ze het beu zijn dat er gelekt wordt in gevoelige dossiers, zoals terreuronderzoeken.

  Eric Massin (PS): 'We trachten een evenwicht te vinden tussen de bescherming van de bron van de journalisten, en de veiligheid. Dat is een evenwicht tussen rechten en plichten.'

  'Wanneer u aan die wet wil raken, lijkt het alsof u hier met een kanon op een mug schiet.'

  'Wat wil u precies veranderen? Met welke problemen worden de inlichtingendiensten geconfronteerd dat dit nodig is?'

  Philippe Goffin (MR): 'U wil de straffen bezwaren wanneer het bronnengeheim geschonden wordt. Wat betekent dat voor de bijzondere opsporingsmethoden?'

  Koen Geens: 'Het feit dat sommige inlichtingen die verspreid werden door de pers, heeft niets te maken met wat ik momenteel voorbereid over het beroepsgeheim. Ik ben ook niet uit op problemen met de pers.'

  'De regering moet nog beslissen over de voorgestelde aanpassingen aan de wet.'

  Volgens Geens is het de bedoeling om journalisten aan te pakken wanneer ze zich bezig houden met spionage.

 • Jan Herregods

  'Akkoord in de gevangenis van Vorst?'

  Özlem Özen (PS) heeft een vraag voor minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over het akkoord dat gesloten is in de gevangenis van Vorst.

  'Tegen 31 oktober zullen er 50 gevangenen minder worden opgesloten. Kan u verder de grote lijnen van dit akkoor meedelen? Hoe zal u hen vertrek uit de gevangenis organiseren?'

  Koen Geens: 'Na een gesprek met de burgemeester van Vorst hebben wij ons geëngageerd om de veel besproken C-vleugel af te sluiten.'

  'We hebben in totaal al 500 gedetineerden naar andere instellingen gebracht. Bedoeling is om in totaal op 180 gevangen op 1 november.'

 • Jan Herregods

  Maatregelen in strijd tegen rijden onder invloed

  Jef Van den Bergh CD&V: 'Bijna 15 mensen laten per week het leven in het verkeer. Mocht dit bij de trein zijn, de verontwaardiging zou enorm zijn. Waarom leidt het aantal verkeersslachtoffers niet tot zo'n verontwaardiging.'

  'In België was het het vierde jaar dat er een stijging was.'

  'Hoe zit het met het engagement van de regerin om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen?'

  Jan Jambon: 'De situatie is ernstig en vraagt om actie. De maatregelen die we nemen hebben te maken met technologie en mensen. Er zal meer en vaker gebruikt worden van nieuwe blaastoestellen, en er komen ook extra aanwervingen bij de politie.'

 • Jan Herregods

  'Momenteel bezig met aanwervingen noodcentrales'

  Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) beantwoordt een vraag van Alain Top (SP.A) over het overlijden van een man die het noodnummer 112 niet kon bereiken.

  'We zijn momenteel bezig met aanwervingen. Maar die mensen moeten ook goed opgeleid zijn. Verder hebben we daar ook al maatregelen genomen om op onvoorziene piekmomenten de oproepen te laten doorverbinden naar andere crisiscentra.'

 • Jan Herregods

  'Wie maximaal schade wil toebrengen aan economie, misbruikt stakingsrecht'

  Zuhal Demir (N-VA) heeft voor Kris Peeters een vraag over de staking van morgen.

  Ze stoort zich aan een uitspraak van de socialistische vakbond dat er morgen schade moet toegebracht worden aan de economie.

  'Als de ambtenaren al zeggen dat ze de economie willen beschadigen, wat bedoelen ze dan. Ze zeggen dat ze de burgers niet willen beschadigen, maar uit hun plannen blijkt iets anders.'

  'Hoe serieus kunnen we een vakbond nemen die zo'n uitspraken doet? Wie gaat de schade betalen?'

  Kris Peeters: 'We hebben hier al nog debatten gehad over het recht op staken. De uitspraken waar u naar verwijst. Stakingen om economische schade toe te brengen, dat is niet op een verantwoorde manier omgaan met het stakingsrecht. Dat is misbruik van het stakingsrecht. Ik hoop dat velen binnen de vakbonden zich distantieren van het voornemen om maximaal schade toe te brengen aan de economie.'

  'Men moet dat proportionele zeer goed in de gaten houden.'

 • Jan Herregods

  'Regering treft vooral vrouwelijke mantelzorgers'

  De volgende vragen gaan over de ondersteuning van mantelzorgers en worden gesteld aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

  Anne Dedry (Groen) licht eerst een specifieke casus toe van iemand die haar job moest opgeven om aan mantelzorg te kunnen doen.

  'Deze regering perkt tijdskrediet in, en dat treft vooral vrouwelijke mantelzorgers.'

  'Welke ondersteunende maatregelen zal de regering nemen voor mantelzorgers, en wanneer?'

  Sonja Becq (CD&V): 'In het geheel van werkbaar, wendbaar werk zouden maatregelen zijn genomen voor mantelzorgers. Wat is daar de timing voor.'

  Kris Peeters: 'Mantelzorgers verdienen ons respect. Dat aantal van 650.000 mag niet dalen, maar moet stijgen.'

  De minister somt de genomen maatregelen op, maar ook de zaken die nog in de pijplijn zitten.

  'Het zorgverlog zal uitgebreid worden, net zoals de palleatieve zorg. Er wordt ook onderzocht hoe er beter kan worden tegemoet gekomen aan situaties van mantelzorg.'

 • Jan Herregods

  'Oppositie kan hier elke keer hetzelfde vertellen, dat maakt het nog niet waar'

  Georges Gilkinet (Ecolo) heeft ook nog een vraag over de socio-economische toestand.

  'Het sociaal-economisch project van deze regering werkt niet.'

  Charles Michel: 'We willen de trend aanhouden om de toekomst voor de generaties na ons veilig te stellen. U mag hier week na week hetzelfde verhaal vertellen, maar dat maakt het nog niet waar.'

  'Ons beleid werkt zijn vruchten af, en dat toont de capaciteit om jobs te creëren en de sociale zekerheid duurzaam te beschermen.'

 • Jan Herregods

  Michel: 'Conclaaf op hoogste niveau organiseren'

  Antwoord Charles Michel:

  'Samen met de regering denk ik dat Europa een drijvende kracht is.'

  'Als de Britten remain stemmen, dan zullen we alle bestaande akkoorden uitvoeren.'

  'In het geval van een brexit, dan zijn er verschillende opties wat de nieuwe samenwerking tussen Groot-Brittannië en Europa betreft.'

  'Alle economische analyses voor de gevolgen voor België moeten ernstig worden genomen.'

  'Het is van vitaal belang om binnen de drie maanden een conclaaf te voeren op het hoogste politieke niveau over de toekomst.'

 • Jan Herregods

  Brexit: 'Europese Unie nu is gebaseerd op onderlinge concurrentie'

  De eerste mondelingen vragen gaan over het brexit-referendum. Ze worden beantwoord door premier Charles Michel (MR).

  Filip Dewinter (Vlaams Belang): 'Dit is een historische dag. Voor het eerst kan een bevolking zich uitspreken over het ondemocratische beleid van de Europese unie. Het is een dag van hoop. Groot-Brittannië kan het EU-juk afwerpen, en een precendent zijn voor andere landen.'

  'In ons land wordt door de regering meegehuild met de eurofiele wolven. Zou het niet beter zijn om hier ook de kans te geven aan de man in de straat om zich uit te spreken over de Europese Unie?'

  Raoul Hedebouw (PVDA): 'De Britse burger moet vandaag kiezen tussen de pest en de cholera. Ik denk niet dat een brexit een oplossing zal zijn voor de problemen waar werknemers daar mee geconfronteerd worden.'

  'De Europese Unie nu is gebaseerd op onderlinge concurrentie.'

  Monica De Coninck (SP.A): 'Wat is de finaliteit van Europa? Veel mensen zien meer onzekerheid en onveiligheid.'

  'België is altijd een trekker geweest in Europa. Nu gaan we op de rem gaan staan als het gaat over een taks op financiële transacties.'

  'Bent u van plan om het slepend been in Europa te blijven, of gaan we onze historische rol weer opnemen?'

  Richard Miller (MR): 'Wat vandaag gebeurt in het Verenigd Koninkrijk, aantoont dat wij ons vragen moeten stellen over wat er in Europa gebeurt.'

  Stéphane Crusnière (PS): 'Europa moet één blijven, maar niet ten koste van alles. Hoe verklaart u de toegevingen die de Europese raad al gedaan heeft aan premier David Cameron?'

  Peter Luykx (N-VA): 'De brexit is geen exclusief Brits probleem. Het is belangrijk om zowel bij de gevolgen als de oorzaken van een brexit stil te staan. Dit is een oproep om aan kritische zelfreflectie te doen.'

  'Laat ons niet vervallen in rancune jegens Groot-Brittannië.'

  Georges Gilkinet (Ecolo): 'Wat is nu het standpunt van de regering ten opzichte van deze situatie in Groot-Brittannië. Hoe zit het trouwens met de grootste fractie van deze regering, die zich steeds meer van een eurosceptische kant laat zien.'

 • Jan Herregods

  Rouwhulde Jo Cox

  Kamervoorzitter Siegfried Bracke opent de plenaire vergadering.

  De zitting begint met een rouwhulde voor het overleden Britse parlementslid Jo Cox.

 • Jan Herregods

  Marghem: 'Laten we een "zak shift" vermijden'

  "Een simpel verbod (op plastic zakjes) kan leiden tot een foutief gebruik van zakken, met name papieren zakken. Laat ons een 'zak shift' vermijden", zegt federaal minister van Milieu Marie-Christine Marghem (MR) na de kritiek van haar regionale collega's op haar voorstel om een minimumprijs in te voeren.

  Gisteren reageerde Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) verbaasd op het voornemen van haar federale collega om een minimumprijs in te voeren, terwijl de regio's werk willen maken van een verbod op plastic zakjes.

 • Jan Herregods

  'Zo snel mogelijk onderzoek naar Optima door parlement en gerecht'

  Er moet zo snel mogelijk een grondig onderzoek door het parlement en het gerecht komen naar Optima Bank, om een eind te maken aan de vele insinuaties en geruchten die rond de zaak geuit worden. "Hoe rapper, hoe liever", herhaalde SP.A-voorzitter John Crombez woensdagavond in Terzake (Canvas).

  Het Optima-dossier sleept al enkele weken aan, en bij SP.A wordt gevreesd voor imagoschade.

  Verschillende partijen waaronder SP.A en N-VA vinden dat het dossier moet uitgespit worden door het parlement en het gerecht.

 • Jan Herregods

  Welkom

  Rond 14u15 gaat in de Kamer het wekelijkse vragenuurtje van start. Volg het hier Live.

Onze partners