Grondwetspecialist Robert Senelle overleden

19/02/13 om 19:37 - Bijgewerkt om 19:37

Professor emiritus Robert Senelle, gespecialiseerd in de grondwet, is op 94-jarige leeftijd overleden.

Senelle werd in 1946 tot rechter aan de rechtbank van eerste aanleg in Leuven benoemd. In 1949 werd hij auditeur bij de Raad van State, is te horen bij de Vrije Universiteit Brussel.

Een ontmoeting met Achiel Van Acker leidde begin jaren vijftig tot een occasionele samenwerking en toen Van Acker in 1954 voor de derde keer een regering mocht vormen deed hij een beroep op de juridische specialist.

Achiel Van Acker

De toen nauwelijks 36-jarige Senelle kreeg de post van adjunct-kabinetschef en stond in voor het algemeen bestuur en de juridische raadgevingen. Aan het einde van de regeringstermijn stond hij aan het hoofd van het kabinet.

Na de val van de regering-Van Acker legde Senelle zich toe op een academische carrière aan de Universiteit Gent. Met zijn publicaties over onder meer de wetgeving rond oorlogsschade en de ministerraad verwierf hij faam tot over de landsgrenzen, waarna hij vaak werd gevraagd als commentator op de politieke, economische en sociale structuur. Een dergelijk commentaar, over de Belgische wapenuitvoer naar de Perzische Golf, droeg in 1991 bij tot de val van de regering van premier Wilfried Martens.

Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois noemt dat commentaar, live op de openbare omroep, "onvergetelijk". "Hoewel hij opgroeide in een socialistisch gezin en rechten studeerde aan de Franstalige Brusselse universiteit, had hij een verrassende visie op de institutionele architectuur en toekomst van België", brengt Bourgeois in herinnering.

"De federale structuur met drie Gemeenschappen en drie Gewesten was voor Senelle niet alleen te complex, maar ook en vooral onvolmaakt en onvoltooid. Hij kwam op voor een federaal België met twee deelstaten, Vlaanderen en Wallonië, die over ruime beleidsautonomie, een eigen fiscaliteit en een eigen sociale zekerheid zouden beschikken."

Constitutionalist

Vlaams minister-president Kris Peeters is Robert Senelle "zeer dankbaar" voor zijn bijdrage aan de verwezenlijking van een sterke deelstaat Vlaanderen. "Met Robert Senelle verliezen we een eminent constitutionalist die niet alleen onze federale staatsstructuur wetenschappelijk heeft ontleed, maar die de staatsstructuur ook in binnen- en buitenland op een bevattelijke manier heeft uitgelegd", stelt Kris Peeters.

"Professor Senelle was een overtuigd en gedreven voorstander van een sterke deelstaat Vlaanderen in een federaal België, en heeft zelf een belangrijke bijdrage geleverd aan de verwezenlijking daarvan. Ik ben hem daar als minister-president dan ook zeer dankbaar voor, en betuig mijn oprechte medeleven aan de familie Senelle." (Belga/EE)

Lees meer over:

Onze partners