Experten willen instroombeperking leraar lager onderwijs

19/09/14 om 10:15 - Bijgewerkt om 10:15

Niet iedereen die aan de opleiding leraar lager onderwijs begint, is er klaar voor: gemiddeld haakt 40 procent tijdens of na het eerste jaar af. De visitatiecommissie die de opleidingen evalueerde, pleit nu voor een 'instroomregulering' tot de opleiding.

Experten willen instroombeperking leraar lager onderwijs

Klaslokaal © Istock

Wie begint aan de opleiding leraar lager onderwijs, is er vaak niet klaar voor. De lat ligt namelijk hoog in de opleiding: gemiddeld haakt 40 procent af tijdens of na het eerste jaar. De visitatiecommissie die de zestien Vlaamse lerarenopleidingen evalueerde, pleit daarom voor een "instroomregulering" tot de opleiding. Dat meldt de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR).

'Opleiding is veeleisend'

De opleidingen leraar lager onderwijs "bieden doorgaans kwaliteitsvolle programma's aan". Maar volgens de vier commissies met nationale en internationale experten die de hogeschoolopleidingen beoordeeld hebben, is de "veelzijdige en pittige job" van leraar niet voor alle startende studenten weggelegd.

De opleiding is veeleisend, klinkt het. "Naast het opbouwen van een behoorlijk taal-, reken- en algemeen kennisniveau, moeten de lerarenopleidingen hun studenten nadrukkelijk klaarstomen voor een multiculturele samenleving en de snel veranderende wetenschap en technologie. De op de toekomst gerichte leraar moet zich een internationaal georiënteerde, onderzoekende en innovatieve houding eigen maken."

Begeleiding gaat ten koste van oefenen vaardigheden

De experten wijzen erop dat de opleidingen "grote krachtsinspanningen" leveren om de studenten die niet klaar zijn voor de opleiding intensief te begeleiden. Zij vrezen dat dit ten koste gaat van de tijd die in de driejarige opleiding beschikbaar is om alle nodige vaardigheden aan te leren. Daarom het pleidooi voor een soort van instroomregulering.

"Wie competent is voor de opleiding stroomt door, de anderen moet je heroriënteren", vat Klara De Wilde van de VLUHR - de instantie die de expertenvisitaties ondersteunt en coördineert - samen. "Je hebt een diverse instroom, uit ASO, TSO tot BSO. Niet altijd zijn de startcompetenties aanwezig."

Met het visitatierapport moeten de opleidingen naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) stappen om er hun accreditatie te bekomen. Die laat hen toe de opleiding aan te bieden. (Belga/WB)

Lees meer over:

Onze partners