Controle geneesmiddelenattesten: zinloze uitgaven vermijden

20/11/12 om 07:37 - Bijgewerkt om 07:37

(Belga) De regering heeft de ziekenfondsen gevraagd de controle op geneesmiddelen die pas na een akkoord van de adviserende arts worden toegekend, efficiënter te laten verlopen. Dat stelt het kabinet van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx. Het reageert daarmee op de grieven van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). "De controle was immers niet altijd optimaal, wat tot grote zinloze uitgaven leidde", zegt het kabinet.

Als principe geldt dat, wanneer een patiënt niet onder de voorwaarden voor een terugbetaling valt, dit ofwel komt "omdat het medicijn voor hem nergens toe dient", ofwel "omdat er een ander goedkoper voorhanden is", preciseert de minister. Laten uitschijnen dat patiënten aan hun lot worden overgelaten, noemt ze buitensporig en niet correct. De ziekenfondsen voeren die nieuwe controles zo goed mogelijk uit, verzekert de minister. Artsen die moeilijkheden hebben met de naar hun mening excessieve vragen van de ziekenfondsen, nodigt ze uit het Nationaal Intermutualistisch College in te lichten. Onkelinx herinnert eraan dat apothekers een economische marge van zes procent van de aankoopprijs van een geneesmiddelen krijgen om de kosten voor de opslag en prefinanciering te dekken. "In deze periode waarin moeilijke budgettaire keuzes moeten worden gemaakt, kan men geen besparingsmaatregelen op de helling plaatsen die noodzakelijk zijn om de kosten van de gezondheidszorg onder controle te houden, in het bijzonder bij de geneesmiddelen", luidt het. (DLA)

Onze partners