Bruno Tobback: 'Ik deel de verontwaardiging over de absurde manier van ordehandhaving via GAS-boetes'

09/01/14 om 07:02 - Bijgewerkt om 07:06

'Als de economie opnieuw aantrekt, zijn jongeren meestal ook de eersten die opnieuw werk vinden', zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback optimistisch. Maar terwijl het met die economie nu net even niet wil vlotten, riskeren mensen van 14 jaar een GAS-boete als ze voor overlast zorgen. En als jongeren daar bezwaar tegen maken, wordt hun stem op democratische wijze genegeerd. Al ziet Tobback dat toch iets genuanceerder.

Bruno Tobback: 'Ik deel de verontwaardiging over de absurde manier van ordehandhaving via GAS-boetes'

Bruno Tobback © Milou Verstappen / StampMedia

In het kader van 'De Schoonmoeder aller Verkiezingen' coacht De Ambrassade honderd jongeren om een heuse 'jongerencampagne' op poten te zetten. Om hen daarin bij te staan, vroegen enkele reporters van StampMedia de partijvoorzitters wat zij voor jongeren belangrijk vinden. Vandaag: Bruno Tobback.

De werkloosheid blijft een probleem, ook bij de jeugd. In uw visietekst, die op het sp.a-congres in juni werd voorgesteld, komt ondernemerschap vaak terug als activeringsoplossing. Maar enkele federale maatregelen, zoals bijvoorbeeld de Starters-bvba, zijn niet van de grond geraakt.

Bruno Tobback: Dat ga ik niet ontkennen. Het is op dit moment niet duidelijk of dat komt omdat het instrument niet goed is of door de economische omstandigheden. De jeugdwerkloosheid piekt ook altijd in tijden van economische crisis en is erg conjunctureel: als de economie opnieuw aantrekt, zijn jongeren meestal ook de eersten die opnieuw werk vinden. Met uitzondering van de laag- of ongeschoolde jongeren. Bij hen sleept de werkloosheid langer aan en merk je dat er een generatiewerkloosheid ontstaat. De S-bvba is maar één van de instrumenten om ondernemerschap te stimuleren. We moeten er ook voor zorgen dat jongeren betaalbare en aantrekkelijke werknemers zijn voor bestaande ondernemingen.

Je kon toch al van in het begin zien aankomen dat die maatregel niet structureel zou werken. Banken geven jonge starters geen krediet. Had de regering niet meer kunnen doen?

Bruno Tobback: Er ís al veel gedaan. Tot mijn grote spijt hebben we die banken wel eerst moeten rechthouden, anders zou er van kredietverlening helemaal geen sprake meer zijn geweest. Maar nu ligt het Bankenplan (een voorstel van Kris Peeters om de financiering van kredieten door banken weer aan te zwengelen, nvdr.) op tafel.

Er bestaat trouwens niet één enkele toveroplossing. Jobs creëren vereist een aanpak van zowel de loonlastproblematiek als de onzekerheid over de economische groei. Die onzekerheid kan de Belgische overheid niet op haar eentje wegnemen. Europa is het enige continent waar de mensen de hele tijd te horen krijgen dat de economische situatie zal verslechteren. In die context kun je zoveel goede maatregelen treffen als je wilt. Zolang er geen vertrouwen is, zullen die maatregelen nooit helemaal renderen. We moeten dus opnieuw vertrouwen creëren. Als we dat niet kunnen, is iedere vorm van ondernemerschap gedoemd om te mislukken.

Jongeren die wel een diploma halen, beginnen tegenwoordig vaak onder hun niveau.

Bruno Tobback: Dat is soms lastig. Voor sommigen is die keuze tijdelijk of bewust en hoeft ze geen probleem te vormen. Ik denk dat we vooral heel voorzichtig moeten zijn met het uit de hand laten lopen van activering op een contraproductieve manier. Iedereen die kán werken, moet ook een inspanning leveren om te werken. Als overheid en gemeenschap investeren we daar samen in, dus we moeten daar ook samen op toezien en er desnoods druk achter zetten. Je mag die druk echter nooit zover laten gaan dat je iedere werkloze perse moet beschouwen als iemand die dat zelf gezocht heeft en dus maar bereid moet zijn om eender welke job aan te nemen.

Onze partners