Jasper Van Herzeele
Jasper Van Herzeele
Ambtenaar bij Financiën
Opinie

09/09/15 om 13:48 - Bijgewerkt om 14:03

'Beste overheid, ik ben ambtenaar bij Financiën, detacheer mij naar Vreemdelingenzaken alstublieft'

Ambtenaar Jasper Van Herzeele kan de kamperende asielzoekers in de Brusselse straten en parken niet meer aanzien. Hij vraagt de overheid om hem in te zetten waar de nood het hoogst is. 'Ik sta klaar om in actie te schieten. Detacheer mij!'

'Beste overheid, ik ben ambtenaar bij Financiën, detacheer mij naar Vreemdelingenzaken alstublieft'

Kind in een tentenkamp nabij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, 2 september 2015. © Belga

Ik werk als ambtenaar in de Brusselse Noordwijk. De wachtrijen en later het tentenkamp bij de Dienst Vreemdelingenzaken heb ik zien ontstaan vanop de eerste rij, hoog en droog vanuit een naburige toren. Ik kan niets anders dan letterlijk neerkijken op de ellende van 'de ander'.

Vanuit die comfortabele toren zie ik niet enkel de beroerde situatie van deze vluchtelingen. Ik zie ook de staat falen in de straten en de parken.

Als actieve en bewuste burger wakkert dit bij mij gevoelens aan van verontwaardiging, frustratie en vooral onmacht. Het gemakkelijkste is dan geld geven aan organisaties die beter georganiseerd zijn dan mezelf om aan de noden van deze vluchtelingen te voldoen.

Als ambtenaar, en dus voor een klein beetje ook vertegenwoordiger van de staat, voel ik bovenop de verontwaardiging, de frustratie en de onmacht ook nog schaamte. Mijn werkgever heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die niet kan weggestoken worden achter efficiëntieverliezen die eigen zijn aan elke grote organisatie.

Delen

'Beste overheid, ik ben ambtenaar bij Financiën, detacheer mij naar Vreemdelingenzaken alstublieft'

Er werken rondom mij heel veel bekwame mensen die in staat zijn zich op zeer korte termijn in te werken in nieuwe materies en werkmethoden. Ondernemende mensen, burgers en medewerkers die heus wel in staat zijn om de handen uit de mouwen te steken.

Waarom zou de overheid dit potentieel nu niet inzetten daar waar de nood het hoogst is?

Met tijdelijke en vrijwillige detachering kunnen alvast de eerste noodzakelijke extra medewerkers bij de Dienst Vreemdelingenzaken gevonden worden. Wacht niet tot Selor klaar is met zijn geobjectiveerde en dus tijdrovende aanwervingsprocedure. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen.

Beste overheid, ik sta klaar om in actie te schieten. Detacheer mij!

Onze partners