De gegevens zijn afkomstig van een enquête uitgevoerd door de koepelorganisaties Zorgnet Vlaanderen en Icuro die het blad de Specialisten kon inkijken. Bij de twee organisaties zijn in totaal 62 Vlaamse algemene ziekenhuizen aangesloten. dat zijn ze nagenoeg allemaal, behalve de universitaire ziekenhuizen.

Van de 62 participeerden er 21 aan de enquête. En van die 21 sloten 17 ziekenhuizen gedurende de zomer één tot maximaal vijf diensten, aldus de Specialisten. In totaal gingen in Vlaanderen tijdens de zomer van 2010 minstens 35 diensten dicht. Dat komt neer op een vermindering van het aantal bedden met 736 eenheden.

Drie vierde (77%) van alle sluitingen betroffen chirurgische (C), diagnostische (D) en geriatrische (G) diensten. Daarnaast werden ook twee diensten intensieve zorg, twee chirurgische dagziekenhuizen en één geriatrisch dagziekenhuis gesloten, dixit de Specialisten.

C-diensten gingen in elf ziekenhuizen toe omdat de bezettingsgraad te laag was en/of door personeelsgebrek. Dat was ook de dubbele motivatie die aan de basis lag van de sluitingen van D- en G-afdelingen. IZ-diensten gingen louter toe omdat men over onvoldoende personeel beschikte en chirurgische en geriatrische dagziekenhuizen sloten wegens de te lage bezettingsgraad.

Vakantie

Bijna drie vierde van de ziekenhuizen (71%) deed de deuren meer dan een maand dicht, een vierde (26%) hield het bij een periode tussen een week en een maand. Enkele uitzonderingen (3%) sloten minder dan een week. 83% van de G-, 69% van de C-, 67% van de D-diensten, één materniteit en één dienst pediatrie gingen meer dan een maand toe.

Wat doet het vrijgekomen personeel? Bijna de helft van de ziekenhuizen hevelt medewerkers over naar andere diensten om zo vakantiegangers te vervangen. In 30% van de ziekenhuizen nemen de werknemers gewoon vakantie, twee ziekenhuizen geven de mensen de mogelijkheid om recuperatiedagen op te nemen. Drie instellingen vulden met de vrijgekomen personeelsleden de 'mobiele equipe' aan.

Tot slot nog dit. De enquête liep ook bij de aangesloten psychiatrische ziekenhuizen. Twintig daarvan antwoordden (56% van de leden). Het maakt duidelijk dat zomersluitingen hier niet aan de orde zijn. Geen enkel psychiatrisch ziekenhuis sloot een dienst

De gegevens zijn afkomstig van een enquête uitgevoerd door de koepelorganisaties Zorgnet Vlaanderen en Icuro die het blad de Specialisten kon inkijken. Bij de twee organisaties zijn in totaal 62 Vlaamse algemene ziekenhuizen aangesloten. dat zijn ze nagenoeg allemaal, behalve de universitaire ziekenhuizen. Van de 62 participeerden er 21 aan de enquête. En van die 21 sloten 17 ziekenhuizen gedurende de zomer één tot maximaal vijf diensten, aldus de Specialisten. In totaal gingen in Vlaanderen tijdens de zomer van 2010 minstens 35 diensten dicht. Dat komt neer op een vermindering van het aantal bedden met 736 eenheden. Drie vierde (77%) van alle sluitingen betroffen chirurgische (C), diagnostische (D) en geriatrische (G) diensten. Daarnaast werden ook twee diensten intensieve zorg, twee chirurgische dagziekenhuizen en één geriatrisch dagziekenhuis gesloten, dixit de Specialisten. C-diensten gingen in elf ziekenhuizen toe omdat de bezettingsgraad te laag was en/of door personeelsgebrek. Dat was ook de dubbele motivatie die aan de basis lag van de sluitingen van D- en G-afdelingen. IZ-diensten gingen louter toe omdat men over onvoldoende personeel beschikte en chirurgische en geriatrische dagziekenhuizen sloten wegens de te lage bezettingsgraad. VakantieBijna drie vierde van de ziekenhuizen (71%) deed de deuren meer dan een maand dicht, een vierde (26%) hield het bij een periode tussen een week en een maand. Enkele uitzonderingen (3%) sloten minder dan een week. 83% van de G-, 69% van de C-, 67% van de D-diensten, één materniteit en één dienst pediatrie gingen meer dan een maand toe. Wat doet het vrijgekomen personeel? Bijna de helft van de ziekenhuizen hevelt medewerkers over naar andere diensten om zo vakantiegangers te vervangen. In 30% van de ziekenhuizen nemen de werknemers gewoon vakantie, twee ziekenhuizen geven de mensen de mogelijkheid om recuperatiedagen op te nemen. Drie instellingen vulden met de vrijgekomen personeelsleden de 'mobiele equipe' aan. Tot slot nog dit. De enquête liep ook bij de aangesloten psychiatrische ziekenhuizen. Twintig daarvan antwoordden (56% van de leden). Het maakt duidelijk dat zomersluitingen hier niet aan de orde zijn. Geen enkel psychiatrisch ziekenhuis sloot een dienst