Geoloog Luc André van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en zijn collega's beantwoorden in Nature Geoscience de vraag waarom de aarde continenten heeft en andere planeten in ons zonnestelsel niet. De sleutel ligt erin dat meer dan 3 miljard jaa...

Geoloog Luc André van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en zijn collega's beantwoorden in Nature Geoscience de vraag waarom de aarde continenten heeft en andere planeten in ons zonnestelsel niet. De sleutel ligt erin dat meer dan 3 miljard jaar geleden de moedergesteenten op de aarde, door contact met de primitieve oceaan, met silicium verrijkt zijn geraakt. De aanwezigheid van silicium leidde ertoe dat het oorspronkelijke basaltgesteente bij lagere temperaturen kon smelten tijdens het transport naar het binnenste van de aardbol. Het smeltproces werkte de vorming van een continentale korst in de hand. Op Mars is de oceaan 4 miljard jaar geleden verdwenen. Daardoor kon het basaltgesteente van die planeet niet met silicium verrijkt worden en zijn er geen continenten ontstaan. Een studie in Solar Physics toont aan dat de elfjarige activiteitscyclus van de zon gestuwd wordt door de posities van haar planeten - meer specifiek: van Venus, de aarde en Jupiter, de drie planeten met het grootste effect op de zon. Elke elf jaar staan die op een rechte lijn naar het lichtende hemellichaam. Daardoor zouden ze een aantrekkingskracht op het plasma in de zon uitoefenen. Dat zou 1 millimeter verschuiven, wat haar activiteit al beïnvloedt.