De onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) keken naar de manier waarop proefpersonen tikken op de toetsen van hun computerkeybord. Onderzoek naar patronen in de manier waarop we toetsen bedienen, gebeurde in het verleden al om personen te kunnen opsporen uit veiligheidsoverwegingen. Hiervoor werd een computerprogramma gebruikt dat aangeeft hoelang een toets ingedrukt blijft voordat die weer wordt losgelaten.

Het was voor het eerst dat deze techniek gebruikt wordt om er iets uit te leren dat nuttig kan zijn voor de diagnose van ziekten.

Slaapdronken

In normale omstandigheden krijgen onze hersenen een signaal door als de vinger een toets ingedrukt heeft. Ze zenden een signaal terug dat de vinger weer mag lossen. Bij mensen met motorische aandoeningen vertoont de tijd tussen het indrukken en lossen een ander patroon.

"De hardware bestaat al", zegt onderzoeker Carlos Sanchez Mendoza van het MIT, een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld. "We moesten enkel de gegevens analyseren van een handeling die iedereen dagelijks doet om daar nuttige informatie voor de gezondheid uit te halen."

Een groep proefpersonen werd gevraagd om overdag een willekeurig artikel op een toetsenbord over te tikken. Vervolgens werden ze in het midden van de nacht wakker gemaakt om slaapdronken een andere tekst over te tikken.

Zoals te verwachten, vertoonde de manier waarop de toetsen werden aangeslagen in vermoeide toestand een ander patroon dan de toetsaanslagen overdag. Die waren voor de proefpersonen, allemaal studenten van het MIT, regelmatig.

Er werd gekeken naar het effect van de slaaponthouding op de motorische functies, met name de tijd waarop een toets opnieuw werd losgelaten.

Deze gegevens werden gekoppeld aan bevindingen uit een vroeger onderzoek waaruit bleek dat Parkinsonpatiënten andere patronen vertonen in de toetsaanslagen dan een gezonde controlegroep.

Volgens de onderzoekers kan de manier waarop je tikt op een keybord in vermoeide toestand iets vertellen over je motoriek en de waarschijnlijkheid om Parkinson te ontwikkelen. Op die manier hopen ze dat hun onderzoek kan leiden tot een vroegere diagnose en een vroegere behandeling.

Vandaag worden mensen gemiddeld pas vijf tot tien jaar na het begin van de ziekte van Parkinson gediagnosticeerd, een neurologische aandoening waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. Op het moment van de diagnose is er meestal al veel schade aan de hersenen. (IPS)

De onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) keken naar de manier waarop proefpersonen tikken op de toetsen van hun computerkeybord. Onderzoek naar patronen in de manier waarop we toetsen bedienen, gebeurde in het verleden al om personen te kunnen opsporen uit veiligheidsoverwegingen. Hiervoor werd een computerprogramma gebruikt dat aangeeft hoelang een toets ingedrukt blijft voordat die weer wordt losgelaten.Het was voor het eerst dat deze techniek gebruikt wordt om er iets uit te leren dat nuttig kan zijn voor de diagnose van ziekten.In normale omstandigheden krijgen onze hersenen een signaal door als de vinger een toets ingedrukt heeft. Ze zenden een signaal terug dat de vinger weer mag lossen. Bij mensen met motorische aandoeningen vertoont de tijd tussen het indrukken en lossen een ander patroon."De hardware bestaat al", zegt onderzoeker Carlos Sanchez Mendoza van het MIT, een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld. "We moesten enkel de gegevens analyseren van een handeling die iedereen dagelijks doet om daar nuttige informatie voor de gezondheid uit te halen."Een groep proefpersonen werd gevraagd om overdag een willekeurig artikel op een toetsenbord over te tikken. Vervolgens werden ze in het midden van de nacht wakker gemaakt om slaapdronken een andere tekst over te tikken.Zoals te verwachten, vertoonde de manier waarop de toetsen werden aangeslagen in vermoeide toestand een ander patroon dan de toetsaanslagen overdag. Die waren voor de proefpersonen, allemaal studenten van het MIT, regelmatig.Er werd gekeken naar het effect van de slaaponthouding op de motorische functies, met name de tijd waarop een toets opnieuw werd losgelaten.Deze gegevens werden gekoppeld aan bevindingen uit een vroeger onderzoek waaruit bleek dat Parkinsonpatiënten andere patronen vertonen in de toetsaanslagen dan een gezonde controlegroep.Volgens de onderzoekers kan de manier waarop je tikt op een keybord in vermoeide toestand iets vertellen over je motoriek en de waarschijnlijkheid om Parkinson te ontwikkelen. Op die manier hopen ze dat hun onderzoek kan leiden tot een vroegere diagnose en een vroegere behandeling.Vandaag worden mensen gemiddeld pas vijf tot tien jaar na het begin van de ziekte van Parkinson gediagnosticeerd, een neurologische aandoening waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. Op het moment van de diagnose is er meestal al veel schade aan de hersenen. (IPS)