De nieuwe studie werd uitgevoerd onder leiding van plagiaatexpert Stefan Weber (universiteit van Wenen) en biochemicus Helmut Burtscher-Schaden in opdracht van drie Europese fracties, de Groenen, Unitair Links en de Progressieve Alliantie van Socialisten Democraten. Ze verschijnt een dag voor het Europees Parlement in Straatsburg stemt over de nieuwe Europese toelatingsprocedure voor pesticiden.

De studie buigt zich over het werk van het Duitse agentschap voor risico-evaluatie (BfR, Bundesinstituut für Risikobewertung). De Duitse overheid had dat agentschap de opdracht gegeven de aanvraag voor de vernieuwing van een glyfosaatvergunning te evalueren.

Volgens de onderzoekers blijkt dat belangrijke delen van die evaluatie niet geschreven zijn door het BfR zelf, maar door de Europese glyfosaatwerkgroep (GTF, Glyphosate Task Force), een groepering chemische bedrijven die aan de basis lag van de vergunningsaanvraag.

Die onderdelen werden nochtans voorgesteld als geschreven door het Duitse agentschap zelf.

De studie bevestigt daarmee de onthullingen in de zogenaamde 'Monsanto Papers'. Die hebben in 2017 in kaart hebben gebracht hoe de chemierreus de glyfosaatwetenschap heeft proberen te manipuleren.

De nieuwe studie werd uitgevoerd onder leiding van plagiaatexpert Stefan Weber (universiteit van Wenen) en biochemicus Helmut Burtscher-Schaden in opdracht van drie Europese fracties, de Groenen, Unitair Links en de Progressieve Alliantie van Socialisten Democraten. Ze verschijnt een dag voor het Europees Parlement in Straatsburg stemt over de nieuwe Europese toelatingsprocedure voor pesticiden.De studie buigt zich over het werk van het Duitse agentschap voor risico-evaluatie (BfR, Bundesinstituut für Risikobewertung). De Duitse overheid had dat agentschap de opdracht gegeven de aanvraag voor de vernieuwing van een glyfosaatvergunning te evalueren. Volgens de onderzoekers blijkt dat belangrijke delen van die evaluatie niet geschreven zijn door het BfR zelf, maar door de Europese glyfosaatwerkgroep (GTF, Glyphosate Task Force), een groepering chemische bedrijven die aan de basis lag van de vergunningsaanvraag. Die onderdelen werden nochtans voorgesteld als geschreven door het Duitse agentschap zelf. De studie bevestigt daarmee de onthullingen in de zogenaamde 'Monsanto Papers'. Die hebben in 2017 in kaart hebben gebracht hoe de chemierreus de glyfosaatwetenschap heeft proberen te manipuleren.