Dat het hart misschien wel ons belangrijkste orgaan is, mag blijken uit het feit dat het als eerste orgaan wordt gevormd in een beginnend embryo. Zonder hart geen leven. Een hart bestaat uit vier onderdelen die elk specifieke celtypes voor bepaalde functies bevatten ...

Dat het hart misschien wel ons belangrijkste orgaan is, mag blijken uit het feit dat het als eerste orgaan wordt gevormd in een beginnend embryo. Zonder hart geen leven. Een hart bestaat uit vier onderdelen die elk specifieke celtypes voor bepaalde functies bevatten (zoals pomp- en pacemakercellen). Het is dus geen sinecure om een goed functionerend hart te vormen: cellen moeten weten waar ze terecht moeten komen en wanneer ze zich moeten specialiseren. Stamcelexpert Cédric Blanpain van de ULB en zijn collega's beschrijven in Science de sleutelrol van een bepaald gen om hartstamcellen in de juiste richting te sturen. Het gen (Mesp1) is een transcriptiefactor die meebepaalt welke genen op welk ogenblik van de ontwikkeling in gang worden gezwengeld. Het is cruciaal om voorloperstamcellen om te zetten in hartstamcellen die 'weten' wat ze moeten doen. Zo regelt het gen mee de vorming van verschillende stamcelpopulaties om een goed functionerend hart te bouwen. Het ontrafelen van de complexe mechanismen die aan de basis liggen van hartvorming kan nieuwe mogelijkheden bieden om aangeboren hartafwijkingen te corrigeren. Wie weet zal het gen ooit gebruikt kunnen worden om cellen in de juiste richting te duwen. Er zal ook worden nagegaan of vergelijkbare mechanismen gebruikt worden om andere organen in ons lichaam te maken.