Zelfs in tuinen groeien er natuurlijke planten, ook in steden. Studies wijzen uit dat er niet noodzakelijk minder soorten in stadstuinen voorkomen dan op het platteland, maar de planten gedragen zich wel anders. Volgens het vakblad Ecology is de typische plant in een stadscontext een kortlevende soort die snel groeit en kleine zaden produceert, en die voor zijn verspreiding dikwijls van de mens afhankelijk is - dat is in een stadscontext de zekerste manier. Ze heeft ook minder last van hogere temperaturen dan de doorsnee soort op het platteland.

Verhoudingsgewijs veel stadsplanten bevruchten zichzelf. Het lijkt evident dat ze minder leunen op bevruchters als bijen en vlinders die in een stad misschien niet zo talrijk zijn als op het platteland. Wat impliceert dat een stadsflora ook minder gunstig is voor bijen en andere bevruchters. Maar ook dat de planten er een kleinere genetische diversiteit hebben, waardoor ze kwetsbaar worden voor grote veranderingen in hun omgeving.

De onderzoekers breken een lans voor een hogere aanwezigheid van natuurlijke planten in tuinen, in plaats van al die vreemdelingen uit tuin- en andere centra. Maar een stadsbiotoop levert sowieso een kwetsbaarder flora op dan het platteland. Niet onbelangrijk in het licht van een groeiende verstedelijking van de wereld. (DD)

Zelfs in tuinen groeien er natuurlijke planten, ook in steden. Studies wijzen uit dat er niet noodzakelijk minder soorten in stadstuinen voorkomen dan op het platteland, maar de planten gedragen zich wel anders. Volgens het vakblad Ecology is de typische plant in een stadscontext een kortlevende soort die snel groeit en kleine zaden produceert, en die voor zijn verspreiding dikwijls van de mens afhankelijk is - dat is in een stadscontext de zekerste manier. Ze heeft ook minder last van hogere temperaturen dan de doorsnee soort op het platteland. Verhoudingsgewijs veel stadsplanten bevruchten zichzelf. Het lijkt evident dat ze minder leunen op bevruchters als bijen en vlinders die in een stad misschien niet zo talrijk zijn als op het platteland. Wat impliceert dat een stadsflora ook minder gunstig is voor bijen en andere bevruchters. Maar ook dat de planten er een kleinere genetische diversiteit hebben, waardoor ze kwetsbaar worden voor grote veranderingen in hun omgeving. De onderzoekers breken een lans voor een hogere aanwezigheid van natuurlijke planten in tuinen, in plaats van al die vreemdelingen uit tuin- en andere centra. Maar een stadsbiotoop levert sowieso een kwetsbaarder flora op dan het platteland. Niet onbelangrijk in het licht van een groeiende verstedelijking van de wereld. (DD)