Dat meldt onder meer de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van paardenpoeponderzoek door microbioloog Chris Allen van de universiteit van Belfast in samenwerking met een team van de York University in het Canadese Toronto. Hannibal Barca, in hedendaagse termen een Tunesiër, leidde in 218 voor Christus een troepenmacht van meer dan 30.000 manschappen, 15.000 paarden en ezels en, vooral, 40 olifanten richting Rome - een militaire prestatie haast zonder weerga in de geschiedenis.

Gallische stammen

De meeste gedroogde historische paardenmest vonden Allen en co op een site nabij de Col de Traversette. Volgens Allen nam Hannibal deze -gevaarlijke want tot 3.000 meter hoge - route niet uit angst voor de Romeinen, maar om krijgshaftige plaatselijke stammen te ontwijken.

Hannibals veldtocht leidde in 216 v.Chr. tot een grootse Carthaagse overwinning in de slag bij Cannae. Daarna begon de krijgsheer strategische fouten te begaan. Over de juiste route die Hannibal volgde, redetwistten destijds al de geschiedschrijvers Livius en Polybius. De bevindingen van het wetenschapsteam verschenen in het vakblad Archeometry.

Chris Allen schreef een blog over zijn onderzoek.

(Belga/RR)

Dat meldt onder meer de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van paardenpoeponderzoek door microbioloog Chris Allen van de universiteit van Belfast in samenwerking met een team van de York University in het Canadese Toronto. Hannibal Barca, in hedendaagse termen een Tunesiër, leidde in 218 voor Christus een troepenmacht van meer dan 30.000 manschappen, 15.000 paarden en ezels en, vooral, 40 olifanten richting Rome - een militaire prestatie haast zonder weerga in de geschiedenis.De meeste gedroogde historische paardenmest vonden Allen en co op een site nabij de Col de Traversette. Volgens Allen nam Hannibal deze -gevaarlijke want tot 3.000 meter hoge - route niet uit angst voor de Romeinen, maar om krijgshaftige plaatselijke stammen te ontwijken. Hannibals veldtocht leidde in 216 v.Chr. tot een grootse Carthaagse overwinning in de slag bij Cannae. Daarna begon de krijgsheer strategische fouten te begaan. Over de juiste route die Hannibal volgde, redetwistten destijds al de geschiedschrijvers Livius en Polybius. De bevindingen van het wetenschapsteam verschenen in het vakblad Archeometry.Chris Allen schreef een blog over zijn onderzoek. (Belga/RR)