Meire: 'Als extreme regenval met veel water in het binnenland ooit gecombineerd zou worden met een zware storm op zee, die zou beletten dat regenwater efficiënt naar de grote rivieren wordt afgevoerd, dan zou de schade nog veel groter kunnen zijn. De gevolgen van zo'n toevallige samenloop van omstandigheden zijn echter niet te vermijden. Wat niet belet dat er al goed gewerkt is aan het opvangen van waterproblemen in ons land. In tegenstelling tot wat veel mensen lijken te denken, is het waterbeleid de voorbije jaren niet gestagneerd. Er is een sterke evolutie ten goede.'

Toch zullen ook niet alle nu voorgestelde maatregelen het gewenste effect hebben. 'Ik hoor dat er gepleit wordt voor het grootschalige gebruik van regenwaterputten om wateroverlast bij huizen te verminderen, maar ik vrees dat die in het geval dat we nu meemaken, met zware regen op een bodem die als gevolg van een nat najaar al oververzadigd was, tekort zullen schieten', meent Meire. 'Anderzijds zou het nuttig kunnen zijn dat er her en der drastisch wordt ingegrepen in de ruimtelijke ordening, en dat men een aantal woningen beter laat verdwijnen omdat het waterprobleem er toch onoplosbaar is.'

Dirk Draulans

Meire: 'Als extreme regenval met veel water in het binnenland ooit gecombineerd zou worden met een zware storm op zee, die zou beletten dat regenwater efficiënt naar de grote rivieren wordt afgevoerd, dan zou de schade nog veel groter kunnen zijn. De gevolgen van zo'n toevallige samenloop van omstandigheden zijn echter niet te vermijden. Wat niet belet dat er al goed gewerkt is aan het opvangen van waterproblemen in ons land. In tegenstelling tot wat veel mensen lijken te denken, is het waterbeleid de voorbije jaren niet gestagneerd. Er is een sterke evolutie ten goede.' Toch zullen ook niet alle nu voorgestelde maatregelen het gewenste effect hebben. 'Ik hoor dat er gepleit wordt voor het grootschalige gebruik van regenwaterputten om wateroverlast bij huizen te verminderen, maar ik vrees dat die in het geval dat we nu meemaken, met zware regen op een bodem die als gevolg van een nat najaar al oververzadigd was, tekort zullen schieten', meent Meire. 'Anderzijds zou het nuttig kunnen zijn dat er her en der drastisch wordt ingegrepen in de ruimtelijke ordening, en dat men een aantal woningen beter laat verdwijnen omdat het waterprobleem er toch onoplosbaar is.' Dirk Draulans