Er zijn mensen die, wanneer ze hun kamer verlaten na een week in hetzelfde hotel, nog altijd niet weten: is de lift nu naar links of naar rechts? Meestal zijn dat vrouwen. Tal van studies tonen het aan: zij zijn minder goed in oriëntatie en navigatie dan mannen. Tal van andere studies tonen dan weer aan dat de mens minder goed in oriëntatie en navigatie is dan veel andere dieren. Op de lange afstand zijn wij een ramp.
...