Heeft een vrouw één kind gekregen, dan loopt ze later in haar leven minder kans op problemen met hart en bloedvaten dan wanneer ze kinderloos blijft. Krijgt ze meer dan één kind, dan valt dat gezondheidsvoordeel weg. Een studie in het vakblad Circulation heeft een rechtstreeks verband gelegd tussen het aantal kinderen van een moeder en haar ri...

Heeft een vrouw één kind gekregen, dan loopt ze later in haar leven minder kans op problemen met hart en bloedvaten dan wanneer ze kinderloos blijft. Krijgt ze meer dan één kind, dan valt dat gezondheidsvoordeel weg. Een studie in het vakblad Circulation heeft een rechtstreeks verband gelegd tussen het aantal kinderen van een moeder en haar risico op een hartritmestoornis. De gezondheidsproblemen vloeien niet in de eerste plaats voort uit de belasting van het lichaam door de zwangerschap zelf: uit de studie, die gebaseerd is op een Chinese gegevensbank, blijkt dat mannen die problemen óók ontwikkelen. De auteurs zochten de verklaring vooral in socio-economische parameters. Eén kind, zeggen ze, is gunstig voor soelaas op de oude dag. Meer kinderen zouden, zeker in de context van de oude Chinese eenkindpolitiek, extra stress veroorzaken. Een verslag in International Journal of Epidemiology illustreert dan weer hoe veranderingen in de leefomgeving de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Veertig jaar geleden hadden kinderen van oudere moeders minder cognitieve mogelijkheden dan gemiddeld. Vandaag doen kinderen van oudere moeders het beter dan gemiddeld. De verklaring daarvoor wordt gezocht in de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen. Op dat gebied heeft een omwenteling plaatsgevonden. Vroeger werden vooral laagopgeleide vrouwen nog moeder op oudere leeftijd. Zij vertoonden gemakkelijker gedrag dat nadelig is voor kinderen, zoals roken tijdens de zwangerschap. Door hun groeiende economische onafhankelijkheid zijn hoger opgeleide vrouwen hun zwangerschappen gaan uitstellen, waardoor zij nu op latere leeftijd kinderen krijgen. Ze letten meer op hun gezondheid, wat de baby in hun buik ten goede komt.