Moeders die tijdens de zwangerschap aan luchtvervuiling worden blootgesteld, bijvoorbeeld van het verkeer, kunnen hun ongeboren kinderen opzadelen met problemen. In JAMA Pediatrics beschrijven epidemioloog Tim Nawrot van de UHasselt en zijn ploeg hoe die pro...

Moeders die tijdens de zwangerschap aan luchtvervuiling worden blootgesteld, bijvoorbeeld van het verkeer, kunnen hun ongeboren kinderen opzadelen met problemen. In JAMA Pediatrics beschrijven epidemioloog Tim Nawrot van de UHasselt en zijn ploeg hoe die problemen zich ontwikkelen. Ze kunnen zich later als kwalen of zelfs een levensduurverkorting manifesteren. Het gaat om niveaus van blootstelling die volgens de Europese normen aanvaardbaar zijn. De onderzochte baby's werden geboren met gemiddeld 7 procent kortere telomeren: dat zijn kapjes aan de uiteinden van de chromosomen die de dragers van ons genetisch materiaal tegen aftakeling beschermen. Hoe korter de kapjes zijn, hoe minder lang iemand gemiddeld leeft. Luchtvervuilers kunnen, met andere woorden, dwars door de placenta van een moeder naar haar baby dringen. In The Journal of Biological Chemistry schrijft farmacoloog Pierre Van Antwerpen van de ULB met zijn collega's voor het eerst hoe een vervuilende stof leidt tot aderverkalking en dus een verhoogde kans op hartproblemen. De stof - een uit verbrandingsprocessen afkomstig cyaanzuurderivaat - heeft een sterk effect op een eiwit in ons lichaam dat een rol speelt in de verkalking van bloedvaten. Hij kan zo een bijna chronische infectie van bloedvatwanden uitlokken.