Een befaamd fysicus zei ooit: 'Als het menselijke brein zo eenvoudig was dat je het gemakkelijk kon begrijpen, was de mens zelf zo eenvoudig geweest dat we het niet kónden begrijpen.' Het is een paradox waarmee wetenschappers blijven worstelen: door onze hersenen kunnen wij wat geen ander dier kan, en tegelijk schermen die hersenen zichzelf af tegen pogingen om ze te doorgronden.
...