Het is een heikel punt in het hoger onderwijs: meisjes zijn minder geneigd om voor een ingenieursstudie of wetenschappelijke discipline te kiezen dan jongens. Naar de oorzaken daarvan wordt naarstig gespeurd, onder meer omdat ingenieur en wiskundeleraar knelpuntberoepen worden.
...