2016 is een jaar dat deelbaar is door vier en dus een schrikkeljaar. Concreet betekent dit dat de maand februari een dag extra zal tellen en dat het jaar 366 in plaats van 365 dagen zal tellen. De ingreep in de tijd moet ervoor zorgen dat kalenderjaren niet te ver gaan afwijken van de tijd die de Aarde nodig heeft om in haar baan om de Zon van lentepunt naar lentepunt te draaien.

Nauwkeurige astronomische metingen resulteren er volgens de Universiteit van Twente in dat een jaar (momenteel en gemiddeld) 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45,19 seconden duurt waardoor er dus 365,24219 dagen in een jaar zitten. Uiteraard is het niet praktisch om een gebroken aantal dagen in een jaar te hebben en daarom is het concept van het "schrikkeljaar" met één extra dag al lang in zwang.

Het woord "schrikkeljaar" is overigens terug te voeren op het Middelnederlandse woord "scricken" met de betekenis "springen" of "met grote passen lopen", legt de wetenschappelijke instelling uit.

Augustus wou evenveel dagen als Caesar

In het jaar 46 vóór Christus voerde Julius Caesar de "Julische" kalender in, met iedere vier jaar een schrikkeljaar. Gemiddeld gesproken heeft een jaar dan 365,25 dagen. Maar dat was dan weer ongeveer 11 minuten en 15 seconden per jaar te veel. Rond 730 ná Christus was men zo ver dat men die fout kon bepalen, maar daar werd nog lange tijd niets mee gedaan. In 1582 bepaalde Paus Gregorius XIII dat donderdag 4 oktober 1582 direct gevolgd zou worden door vrijdag 15 oktober 1582 om de inmiddels opgelopen fout in één keer goed te maken, en dat er voortaan slechts 97 schrikkeljaren in iedere periode van 400 jaar zouden zijn. Een jaar heeft dan gemiddeld 365 + 97/400 = 365,2425 dagen, een benadering van de werkelijk­heid die voorlopig voldoende nauwkeurig is.

Volgens de Gregoriaanse kalender is het een schrikkeljaar als deze deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren. Maar als die deelbaar zijn door 400 zijn ze wel weer schrikkeljaren, zoals het jaar 2000. De schrikkeldag werd volgens de Twentse universiteit toebedeeld aan februari, omdat die maand tot het jaar 456 de laatste maand van het jaar was en het minste dagen telde. Dat kwam ook omdat de Romeinse keizer Augustus een dag van februari had afgehaald en had toegevoegd aan de naar hem genoemde maand augustus, om deze even veel dagen te laten tellen als de maand juli, vernoemd naar Caesar.

Hoe dan ook: iedereen die ná 1900 geboren is en vóór 2100 zal overlijden, zal nooit een andere situatie meemaken dan dat er iedere vier jaar een schrikkeljaar is, zo concludeert de Universiteit van Twente. (Belga/TE)

2016 is een jaar dat deelbaar is door vier en dus een schrikkeljaar. Concreet betekent dit dat de maand februari een dag extra zal tellen en dat het jaar 366 in plaats van 365 dagen zal tellen. De ingreep in de tijd moet ervoor zorgen dat kalenderjaren niet te ver gaan afwijken van de tijd die de Aarde nodig heeft om in haar baan om de Zon van lentepunt naar lentepunt te draaien.Nauwkeurige astronomische metingen resulteren er volgens de Universiteit van Twente in dat een jaar (momenteel en gemiddeld) 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45,19 seconden duurt waardoor er dus 365,24219 dagen in een jaar zitten. Uiteraard is het niet praktisch om een gebroken aantal dagen in een jaar te hebben en daarom is het concept van het "schrikkeljaar" met één extra dag al lang in zwang. Het woord "schrikkeljaar" is overigens terug te voeren op het Middelnederlandse woord "scricken" met de betekenis "springen" of "met grote passen lopen", legt de wetenschappelijke instelling uit. In het jaar 46 vóór Christus voerde Julius Caesar de "Julische" kalender in, met iedere vier jaar een schrikkeljaar. Gemiddeld gesproken heeft een jaar dan 365,25 dagen. Maar dat was dan weer ongeveer 11 minuten en 15 seconden per jaar te veel. Rond 730 ná Christus was men zo ver dat men die fout kon bepalen, maar daar werd nog lange tijd niets mee gedaan. In 1582 bepaalde Paus Gregorius XIII dat donderdag 4 oktober 1582 direct gevolgd zou worden door vrijdag 15 oktober 1582 om de inmiddels opgelopen fout in één keer goed te maken, en dat er voortaan slechts 97 schrikkeljaren in iedere periode van 400 jaar zouden zijn. Een jaar heeft dan gemiddeld 365 + 97/400 = 365,2425 dagen, een benadering van de werkelijk­heid die voorlopig voldoende nauwkeurig is. Volgens de Gregoriaanse kalender is het een schrikkeljaar als deze deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren. Maar als die deelbaar zijn door 400 zijn ze wel weer schrikkeljaren, zoals het jaar 2000. De schrikkeldag werd volgens de Twentse universiteit toebedeeld aan februari, omdat die maand tot het jaar 456 de laatste maand van het jaar was en het minste dagen telde. Dat kwam ook omdat de Romeinse keizer Augustus een dag van februari had afgehaald en had toegevoegd aan de naar hem genoemde maand augustus, om deze even veel dagen te laten tellen als de maand juli, vernoemd naar Caesar. Hoe dan ook: iedereen die ná 1900 geboren is en vóór 2100 zal overlijden, zal nooit een andere situatie meemaken dan dat er iedere vier jaar een schrikkeljaar is, zo concludeert de Universiteit van Twente. (Belga/TE)