Een ploeg rond chemicus Bert Sels van het Centrum voor Duurzame Processen en Katalyse aan de KU Leuven beschrijft in Science een proces waarbij hout wordt geraffineerd tot chemische stoffen zonder dat er veel CO2 vrijkomt.
...

Een ploeg rond chemicus Bert Sels van het Centrum voor Duurzame Processen en Katalyse aan de KU Leuven beschrijft in Science een proces waarbij hout wordt geraffineerd tot chemische stoffen zonder dat er veel CO2 vrijkomt. Bomen zijn nuttig in de strijd tegen de klimaatopwarming, want ze halen CO2 uit de lucht. Ze spelen ook een slechts kleine rol in de menselijke voedselketen. Helaas stoot het chemisch omzetten van hout in industrieel nuttige chemicaliën op obstakels, zoals het eiwit lignine, dat heel weerbarstig is tegen chemische conversie. Om dat op te lossen hebben de onderzoekers een nieuwe vorm van 'bioraffinaderij' ontwikkeld, waarmee ze stoffen als fenol en propyleen efficiënt uit hout kunnen halen. Restproducten van de reactie kunnen gerecupereerd worden als duurzame drukinkt. Op die manier kan het proces een duurzaam alternatief worden voor de nu zo vervuilende petrochemie, die een grote bijdrage levert aan de klimaatopwarming. De studie in Science toont aan dat liefst 78 procent van het gewicht van berkenhout duurzaam in chemische stoffen kan worden omgezet. Fysicus Robin Bonné (UHasselt) en zijn collega's beschrijven in Advanced Biosystems dan weer een concept dat een deel van de elektronischafvalberg recycleerbaar moet maken. Ze ontdekten dat lange kabelbacteriën uit de oceaan, die elektriciteit geleiden, dat op zo'n geordende manier doen, zekeringen inbegrepen, dat ze misschien het silicium uit de huidige elektronica kunnen vervangen, waardoor die biologisch afbreekbaar zou worden.