"Zeker wat betreft elektriciteitsvoorziening is honderd procent hernieuwbare energie realistisch", stelt hij. "Als we ook het transport en de verwarming van gebouwen elektrificeren door elektrische wagens en warmtepompen, kan zelfs de totale energievoorziening vooral op hernieuwbare bronnen draaien."

Waardoor er nóg meer elektriciteit zal moeten worden geproduceerd?

BART MARTENS: Niet noodzakelijk, als je gebruik kunt maken van zogenaamde slimme elektriciteitsnetten, die de overschotten aan productiecapaciteit inschakelen voor het aandrijven van warmtepompen of het opladen van elektrische wagens. Naarmate hernieuwbare energiebronnen aan belang winnen, zal er sowieso meer ruimte voor opslag van energie moeten komen om verspilling te beperken, anders gaan we te dikwijls windmolens moeten afkoppelen omdat ze hun stroom niet kwijt kunnen.

Is het correct dat wind de belangrijkste factor in het hernieuwbare-energieverhaal wordt?

MARTENS: Ik denk het wel. Een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij toonde aan dat in 2030 80 procent van onze energie hernieuwbaar zal zijn, waarvan het leeuwendeel geleverd wordt door offshore windmolenparken. In de overgangsperiode zal biomassa belangrijk blijven. Onze biocluster in de haven van Gent is uniek, en ook de Antwerpse haven zal hier een speerpunt van maken. Het belang van biomassa zal verhoudingsgewijs echter afkalven met de uitbouw van het windmolenpark.

Waarom wordt windenergie het belangrijkste?

MARTENS: Omdat het veel goedkoper zal zijn dan zonne-energie, zeker in functie van de prijsdalingen die te verwachten zijn als gevolg van het leerproces dat met de ingebruikneming van windmolens gepaard gaat. Het is onwaarschijnlijk hoe snel de windtechnologie evolueert. Er zijn nu molens met wieken die een spanwijdte van twee voetbalvelden hebben, en molens die geen tandwielkasten meer nodig hebben om de rotor aan te drijven. Energie uit wind kost nu al 80 procent minder dan twintig jaar geleden. De tijd dat hernieuwbare energie even duur of goedkoop zal worden als energie uit fossiele brandstoffen ligt niet meer zo ver af. Maar het is belangrijk dat we de implementatie ervan blijven ondersteunen.

Sommige mensen vrezen dat het allemaal veel duurder zal worden dan verwacht.

MARTENS: Dat zal sterk afhangen van de mate waarin we er een Europees verhaal van kunnen maken. Als we op grote schaal gaan werken, en linken gaan leggen naar de waterkrachtcentrales in Scandinavië en de zonne-energievelden rond de Middellandse Zee, zullen we de prijzen sterk kunnen drukken. De liberalisering van de energiemarkt heeft in Europa niet het gewenste resultaat gehad, omdat landen hun nationale belangen lieten primeren, en netten en markten onvoldoende koppelden. De verbindingen tussen de nationale elektriciteitsnetwerken moeten dringend versterkt worden. Zo kunnen we hernieuwbare bronnen aanboren waar ze het meest rendabel zijn, en overschotten aanwenden om elders tekorten op te vangen. We moeten naar een Europese Gemeenschap van Zon en Wind, naar analogie met de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal waar het grote Europese verhaal indertijd mee is begonnen.

Kunnen we dan honderd procent zelfbedruipend worden? MARTENS: Alles zelf invullen in Vlaanderen zal een heel dure optie zijn. Maar als we elkaar binnen Europa voldoende vertrouwen, en met een geïntegreerd net zullen kunnen werken, een supernet, zullen we geen energie van buiten Europa meer nodig hebben. Dan zijn we niet langer afhankelijk van olie uit Iran of gas uit Rusland. Initieel zal dat meer kosten dan het eenvoudig aankopen van olie of gas, maar op termijn zullen we minder gevoelig worden voor de sterke prijsschommelingen op de internationale energiemarkt.

Heeft het kleine, dichtbevolkte Vlaanderen in dat verhaal een rol te spelen?

MARTENS: Er wordt soms smalend gedaan over ons beleid wat betreft hernieuwbare energie, maar in offshore windenergieparken zijn we echte pioniers. In een derde van de windenergieprojecten over de hele wereld zijn Vlaamse bedrijven betrokken. Het valt ook te verwachten dat we een belangrijke rol zullen spelen als knooppunt voor de verdeling van de energie uit de windenergieparken op de Noordzee naar de rest van Europa. We zijn dus actief aanwezig in het grote Europese verhaal van hernieuwbare energie. (DD)

"Zeker wat betreft elektriciteitsvoorziening is honderd procent hernieuwbare energie realistisch", stelt hij. "Als we ook het transport en de verwarming van gebouwen elektrificeren door elektrische wagens en warmtepompen, kan zelfs de totale energievoorziening vooral op hernieuwbare bronnen draaien."Waardoor er nóg meer elektriciteit zal moeten worden geproduceerd? BART MARTENS: Niet noodzakelijk, als je gebruik kunt maken van zogenaamde slimme elektriciteitsnetten, die de overschotten aan productiecapaciteit inschakelen voor het aandrijven van warmtepompen of het opladen van elektrische wagens. Naarmate hernieuwbare energiebronnen aan belang winnen, zal er sowieso meer ruimte voor opslag van energie moeten komen om verspilling te beperken, anders gaan we te dikwijls windmolens moeten afkoppelen omdat ze hun stroom niet kwijt kunnen. Is het correct dat wind de belangrijkste factor in het hernieuwbare-energieverhaal wordt? MARTENS: Ik denk het wel. Een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij toonde aan dat in 2030 80 procent van onze energie hernieuwbaar zal zijn, waarvan het leeuwendeel geleverd wordt door offshore windmolenparken. In de overgangsperiode zal biomassa belangrijk blijven. Onze biocluster in de haven van Gent is uniek, en ook de Antwerpse haven zal hier een speerpunt van maken. Het belang van biomassa zal verhoudingsgewijs echter afkalven met de uitbouw van het windmolenpark. Waarom wordt windenergie het belangrijkste? MARTENS: Omdat het veel goedkoper zal zijn dan zonne-energie, zeker in functie van de prijsdalingen die te verwachten zijn als gevolg van het leerproces dat met de ingebruikneming van windmolens gepaard gaat. Het is onwaarschijnlijk hoe snel de windtechnologie evolueert. Er zijn nu molens met wieken die een spanwijdte van twee voetbalvelden hebben, en molens die geen tandwielkasten meer nodig hebben om de rotor aan te drijven. Energie uit wind kost nu al 80 procent minder dan twintig jaar geleden. De tijd dat hernieuwbare energie even duur of goedkoop zal worden als energie uit fossiele brandstoffen ligt niet meer zo ver af. Maar het is belangrijk dat we de implementatie ervan blijven ondersteunen. Sommige mensen vrezen dat het allemaal veel duurder zal worden dan verwacht. MARTENS: Dat zal sterk afhangen van de mate waarin we er een Europees verhaal van kunnen maken. Als we op grote schaal gaan werken, en linken gaan leggen naar de waterkrachtcentrales in Scandinavië en de zonne-energievelden rond de Middellandse Zee, zullen we de prijzen sterk kunnen drukken. De liberalisering van de energiemarkt heeft in Europa niet het gewenste resultaat gehad, omdat landen hun nationale belangen lieten primeren, en netten en markten onvoldoende koppelden. De verbindingen tussen de nationale elektriciteitsnetwerken moeten dringend versterkt worden. Zo kunnen we hernieuwbare bronnen aanboren waar ze het meest rendabel zijn, en overschotten aanwenden om elders tekorten op te vangen. We moeten naar een Europese Gemeenschap van Zon en Wind, naar analogie met de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal waar het grote Europese verhaal indertijd mee is begonnen. Kunnen we dan honderd procent zelfbedruipend worden? MARTENS: Alles zelf invullen in Vlaanderen zal een heel dure optie zijn. Maar als we elkaar binnen Europa voldoende vertrouwen, en met een geïntegreerd net zullen kunnen werken, een supernet, zullen we geen energie van buiten Europa meer nodig hebben. Dan zijn we niet langer afhankelijk van olie uit Iran of gas uit Rusland. Initieel zal dat meer kosten dan het eenvoudig aankopen van olie of gas, maar op termijn zullen we minder gevoelig worden voor de sterke prijsschommelingen op de internationale energiemarkt. Heeft het kleine, dichtbevolkte Vlaanderen in dat verhaal een rol te spelen? MARTENS: Er wordt soms smalend gedaan over ons beleid wat betreft hernieuwbare energie, maar in offshore windenergieparken zijn we echte pioniers. In een derde van de windenergieprojecten over de hele wereld zijn Vlaamse bedrijven betrokken. Het valt ook te verwachten dat we een belangrijke rol zullen spelen als knooppunt voor de verdeling van de energie uit de windenergieparken op de Noordzee naar de rest van Europa. We zijn dus actief aanwezig in het grote Europese verhaal van hernieuwbare energie. (DD)