13 juni 2018
...

Philippe Huybrechts: Twintig jaar geleden was de Antarctische ijskap in evenwicht. Sindsdien begon ze massa te verliezen, maar het staat niet onomstotelijk vast of dat komt door de opwarming van de aarde. Misschien is het een regionaal verschijnsel. Het gaat ook niet om enorme aantallen, alle verhoudingen in acht genomen. Het smelten van de Antarctische ijskap doet het zeeniveau met een halve millimeter per jaar stijgen. De ijskap van Groenland smelt sneller. Dat is op dit moment een veel dreigender probleem. Nog iets wat wegsmelt: de politieke wil om iets te doen aan de opwarming van de aarde. Huybrechts: Dat wil ik nuanceren. De Amerikaanse president Trump heeft zich teruggetrokken uit het Parijse klimaatakkoord, maar lokaal lopen er in de Verenigde Staten heel wat initiatieven, opgezet vanuit steden of staten. De vermindering van de uitstoot gaat er niet snel genoeg, maar dat is in Europa niet anders. Er bestaat nog steeds te weinig politieke sense of urgency. Het Klimaatpanel van de Verenigde Naties bracht in november een alarmerend rapport uit. CO2 heeft een zeer lange levensduur in de atmosfeer. Als je de opwarming wilt beperken tot 1,5 graad of minder, dan kunnen we nog tien jaar uitstoten in het huidige tempo, daarna moet de uitstoot op nul springen. Theoretisch kan dat nog, maar echt realistisch is het niet. Wat zijn daarvan de gevolgen? Huybrechts: In het akkoord van Parijs werden beloften gedaan. Als die worden gehouden - en dat is nog maar de vraag -, dan zal het klimaat 3 graden opwarmen tegen het einde van de eeuw. In dat scenario verdwijnen de meeste koraalriffen, smelt in de zomer alle zee-ijs en verhoogt de kans op hittegolven, overstromingen en orkanen. Tegelijkertijd stijgt het zeeniveau, met verstrekkende gevolgen wereldwijd. België heeft een uitzonderlijk hete zomer achter de rug. Mogen we dat linken aan de opwarming van het klimaat? Huybrechts: Extreem weer wordt normaler. In die zin paste onze droge, hete zomer in een patroon. Langs de andere kant: wie weet wordt de zomer van 2019 slecht. Dat betekent daarom niet dat het wel meevalt met de klimaatopwarming. De Morgen kopte: 'Heel erg van Antarctica, maar ik heb recht op mijn vliegreis naar Bali.' Huybrechts: Fout. Dit is geen ver-van-ons-bedverhaal. We moeten het wel degelijk betrekken op ons eigen gedrag of het probleem wordt onbeheersbaar. Wat kan een gewone burger doen tegen de opwarming van de aarde? Huybrechts: We moeten af van fossiele brandstof. Al wat de uitstoot van broeikasgassen vermijdt of vermindert, helpt. Isoleer je huis, gebruik zuinige toestellen, installeer zonnepanelen en een warmtepomp. Kies voor groene elektriciteit op basis van hernieuwbare bronnen. Schakel over op elektrisch vervoer. En vooral: stem op politici die het probleem ernstig nemen.