De ploeg rond plantbioloog Moritz Nowack van de Gentse tak aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie schrijft in Plant Cell dat de top van een plantwortel bestaat uit cellen die maar kort leven. De geprogra...

De ploeg rond plantbioloog Moritz Nowack van de Gentse tak aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie schrijft in Plant Cell dat de top van een plantwortel bestaat uit cellen die maar kort leven. De geprogrammeerde celdood is afhankelijk van de goede werking van een aantal cruciale genen. Als die in de fout gaan, kunnen cellen te lang blijven leven om een normale groei te garanderen. Er wordt naarstig gezocht naar de eiwitten die de dodende functie hebben: ze zouden nuttig kunnen zijn als natuurlijke onkruidbestrijders. Het team van plantkundige Dominique Van Der Straeten van de UGent meldt in Proceedings of the National Academy of Sciences dat het planthormoon ethyleen een groeiremmende factor heeft. Hij legt de activiteit van het groeihormoon auxine lam in de buitenste cellagen van een plant - de rest van de plant moet volgen wat er in die buitenste lagen gebeurt. De buitenste cellagen ervaren ook eerder stress dan het binnenste van een plant. Ethyleen kan misschien worden ingezet om de stresstolerantie van planten te verhogen.