Recent verscheen in Knack een interview met psycholoog en psychoanalyticus Lieven Jonckheere naar aanleiding van de goedkeuring van de wetswijzigingen voorgesteld door Minister Maggie De Block (Open VLD) met betrekking tot de wet op de Geestelijke Gezondheidszorg en de Gezondheidsberoepen. De afgelopen weken hebben diverse actoren nog getracht om de stemming te kunnen beïnvloeden, wat naar onze mening gelukkig niet geslaagd is. Wat hieronder volgt is de reactie van het consortium klinische psychologie van de Universiteit Gent, dat bestaat uit professoren die de belangrijkste modellen binnen de klinische psychologie vertegenwoordigen, zoals gedragstherapie, psychoanalyse, systeemtherapie en gezondheidspsychologie.

Door de nieuwe wet heeft de klinische psychologie als discipline en de klinisch psycholoog als beroep een eigen plek gekregen binnen het geheel van de gezondheidszorg, wat wij ten zeerste op prijs stellen. De heer Jonckheere stelt dat de psychotherapie ontstaan is buiten de universiteit, dat de toppers eerder filosofen zijn en dat de universiteiten een soort machtsgreep plegen. Dat is de waarheid geweld aandoen. Het is een uitstekende zaak dat de opleidingen tot klinisch psycholoog en psychotherapeut door universiteiten georganiseerd worden.

Verder betwijfelt de heer Jonckheere of een diploma psychologie garanties biedt dat ze hun werk goed doen. Wij hebben deze twijfels niet. De Hoge Gezondheidsraad heeft vorig jaar 14 competentiegebieden voor de klinisch psycholoog gedefinieerd. De visie van de Hoge Gezondheidsraad was aan de Universiteit Gent de aanleiding voor een grondige programmaherziening in het opleiding als klinische psycholoog, om onze studenten nog beter op te leiden. Het doel van een academische opleiding klinische psychologie is studenten te vormen tot 'reflective and scientist, practioners' die op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde manier voor het vakgebied relevante vraagstellingen kunnen aanpakken. Een master in de klinische psychologie is daarom wetenschappelijk gevormd, heeft een brede kennis en vaardigheidspakket, beschikt over de vereiste beroepshouding, en heeft de gepaste wetenschappelijke en praktische basis voor het volgen van relevante specialisatieopleidingen zoals opleidingen tot psychotherapeut, die eveneens binnen de schoot van onze universiteit georganiseerd worden.

De geestelijke gezondheidszorg is complex en vraagt degelijk opgeleide beroepsuitoefenaars. Onze opleiding klinische psychologie weerspiegelt de bestaande pluraliteit in theorie, methode en praktijk. Tegelijkertijd biedt ze een integratie van deze pluraliteit door het aanbieden van overkoepelende kaders, zoals het bio-psychosociaal model, het gebruik van hypotheses en de toetsing daarvan, en klinische basisvaardigheden. Onze cliënten en patiënten hebben recht op degelijk geschoolde zorgverstrekkers die in staat zijn wetenschappelijke evidentie te begrijpen, toe te passen en te evalueren. In de pers verschijnen in dit kader vaak ook misvattingen over het begrip 'evidence-based'. Soms wordt dit begrip herleid tot protocollaire behandelingen terwijl er steeds wordt benadrukt dat het gaat om het toepassen van de best mogelijke evidentie, rekening houdende met de context en de mogelijkheden en wensen van de cliënt.

Als professoren van het consortium die betrokken zijn bij de opleiding tot klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent, willen wij hierbij ons engagement bevestigen om toekomstige klinisch psychologen en psychotherapeuten degelijk op te leiden, teneinde de zorg zo goed mogelijk te garanderen. Wij zijn er ook van overtuigd dat de andere Vlaamse universiteiten dezelfde doelstellingen beogen.

Prof. Rudi De Raedt, prof. Ann Buysse, prof. Caroline Braet, prof. Paul Verhaeghe, prof. Herbert Roeyers, prof. Stijn Vanheule & prof. Geert Crombez.

Consortium Klinische Psychologie (PSYNC), Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent

Recent verscheen in Knack een interview met psycholoog en psychoanalyticus Lieven Jonckheere naar aanleiding van de goedkeuring van de wetswijzigingen voorgesteld door Minister Maggie De Block (Open VLD) met betrekking tot de wet op de Geestelijke Gezondheidszorg en de Gezondheidsberoepen. De afgelopen weken hebben diverse actoren nog getracht om de stemming te kunnen beïnvloeden, wat naar onze mening gelukkig niet geslaagd is. Wat hieronder volgt is de reactie van het consortium klinische psychologie van de Universiteit Gent, dat bestaat uit professoren die de belangrijkste modellen binnen de klinische psychologie vertegenwoordigen, zoals gedragstherapie, psychoanalyse, systeemtherapie en gezondheidspsychologie.Door de nieuwe wet heeft de klinische psychologie als discipline en de klinisch psycholoog als beroep een eigen plek gekregen binnen het geheel van de gezondheidszorg, wat wij ten zeerste op prijs stellen. De heer Jonckheere stelt dat de psychotherapie ontstaan is buiten de universiteit, dat de toppers eerder filosofen zijn en dat de universiteiten een soort machtsgreep plegen. Dat is de waarheid geweld aandoen. Het is een uitstekende zaak dat de opleidingen tot klinisch psycholoog en psychotherapeut door universiteiten georganiseerd worden. Verder betwijfelt de heer Jonckheere of een diploma psychologie garanties biedt dat ze hun werk goed doen. Wij hebben deze twijfels niet. De Hoge Gezondheidsraad heeft vorig jaar 14 competentiegebieden voor de klinisch psycholoog gedefinieerd. De visie van de Hoge Gezondheidsraad was aan de Universiteit Gent de aanleiding voor een grondige programmaherziening in het opleiding als klinische psycholoog, om onze studenten nog beter op te leiden. Het doel van een academische opleiding klinische psychologie is studenten te vormen tot 'reflective and scientist, practioners' die op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde manier voor het vakgebied relevante vraagstellingen kunnen aanpakken. Een master in de klinische psychologie is daarom wetenschappelijk gevormd, heeft een brede kennis en vaardigheidspakket, beschikt over de vereiste beroepshouding, en heeft de gepaste wetenschappelijke en praktische basis voor het volgen van relevante specialisatieopleidingen zoals opleidingen tot psychotherapeut, die eveneens binnen de schoot van onze universiteit georganiseerd worden. De geestelijke gezondheidszorg is complex en vraagt degelijk opgeleide beroepsuitoefenaars. Onze opleiding klinische psychologie weerspiegelt de bestaande pluraliteit in theorie, methode en praktijk. Tegelijkertijd biedt ze een integratie van deze pluraliteit door het aanbieden van overkoepelende kaders, zoals het bio-psychosociaal model, het gebruik van hypotheses en de toetsing daarvan, en klinische basisvaardigheden. Onze cliënten en patiënten hebben recht op degelijk geschoolde zorgverstrekkers die in staat zijn wetenschappelijke evidentie te begrijpen, toe te passen en te evalueren. In de pers verschijnen in dit kader vaak ook misvattingen over het begrip 'evidence-based'. Soms wordt dit begrip herleid tot protocollaire behandelingen terwijl er steeds wordt benadrukt dat het gaat om het toepassen van de best mogelijke evidentie, rekening houdende met de context en de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Als professoren van het consortium die betrokken zijn bij de opleiding tot klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent, willen wij hierbij ons engagement bevestigen om toekomstige klinisch psychologen en psychotherapeuten degelijk op te leiden, teneinde de zorg zo goed mogelijk te garanderen. Wij zijn er ook van overtuigd dat de andere Vlaamse universiteiten dezelfde doelstellingen beogen. Prof. Rudi De Raedt, prof. Ann Buysse, prof. Caroline Braet, prof. Paul Verhaeghe, prof. Herbert Roeyers, prof. Stijn Vanheule & prof. Geert Crombez. Consortium Klinische Psychologie (PSYNC), Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent