In de Duitse Alpen wandelde een beer voor een wildcamera. Dat is de eerste beer in Duitsland sinds 'Bruno' in 2006. Is Duitsland weer een berenland?
...

In de Duitse Alpen wandelde een beer voor een wildcamera. Dat is de eerste beer in Duitsland sinds 'Bruno' in 2006. Is Duitsland weer een berenland?Lindeiner: Blijkbaar wel en dat juichen we toe omdat het aantoont dat ook grote roofdieren in ons cultuurlandschap kunnen overleven. We weten overigens dat de beer Beieren al drie weken geleden bereikte aangezien zijn uitwerpselen in het Balderschwanger Tal gevonden werden. Nu werd hij in het kanton Garmisch-Partenkirchen gespot. Wat doet die beer in Beieren?Lindeiner: Een jong berenmannetje is normaal gezien op zoek naar een vrouwtje. Dat zal hij in Duitsland niet vinden. Daarnaast is het ook waarschijnlijk dat hij met het aanbreken van de winter weer naar het zuiden zal trekken.Vindt hij wel genoeg voedsel in Duitsland?Lindeiner: Zeker. Beren leven vooral van plantaardig voedsel. Als hij al vlees eet, dan gaat het vooral om kleine dieren of ook wild dat stierf door ziekte, honger of kou. Herders, imkers en jagers zijn toch bezorgd.Lindeiner: En die bezorgdheid moeten we ook ernstig nemen. Maar in tegenstelling tot 2006 zijn we nu goed voorbereid. In het Beierse berenmanagementplan staat hoe we met beren moeten omgaan die zich opvallend gedragen of schade aanrichten. Bruno werd neergeschoten en staat nu opgezet in een museum. Dreigt de nieuwkomer een gelijkaardig lot te ondergaan? Lindeiner: Hopelijk niet. Tot nu toe gedraagt hij zich gelukkig voorbeeldig en laat hij zich amper zien. Bruno daarentegen kwam in de buurt van gebouwen en mensen. Daarom was de beslissing om het dier neer te schieten betreurenswaardig maar juist.Hoe kan voorkomen worden dat de nieuwe beer zich opvallend gaat gedragen?Lindeiner: Het allerbelangrijkste is het dier schuw te houden. De beer mag in geen geval gewend raken aan mensen. Bruno heeft van kleins af aan geleerd dat er voedsel te vinden is in de buurt van mensen. Dat soort beren kan gevaarlijk worden. Wat moet je doen als je zo'n dier tegen het lijf loopt in het bos?Lindeiner: Afstand houden, niet provoceren en je langzaam terugtrekken. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de beer je gezien heeft. Anders kan hij schrikken en zich bedreigd gaan voelen. Valt hij toch aan, dan is het raadzaam je op de grond te leggen en niet te bewegen. Van zo een geval heb ik in de Alpen echter nog nooit gehoord. Wat als de beer schapen doodt of bijenkorven vernielt? Lindeiner: Schapenherders en imkers kunnen hun dieren bijvoorbeeld beschermen met schrikdraad. Als nutsdieren worden opgegeten, kan er op een vergoeding gerekend worden. Zou de bruine beer zich weer permanent in Beieren kunnen vestigen? Lindeiner: Er is in ieder geval genoeg leefgebied beschikbaar, maar iedereen moet meehelpen. Natuurlijk zal een beer af en toe eens stuk vee verscheuren. Daar kan echter mee omgegaan worden, dat is tenslotte een kwestie van geld.Gaan de inwoners van Beieren beheerst met de aanwezigheid van de beer om?Lindeiner: We zouden blij zijn als het deze keer lukt om rationeel te debatteren en de beer rustig te observeren. Dan kunnen we hopelijk vaststellen: Hé, zo'n beer is wel oké!© Der Spiegel, vertaling Cynthia Van Muylder