SKEPP (www.skepp.be), de Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale, kent ieder jaar een prijs toe aan mensen met veel gezond verstand, die opvallen in de media door hun genuanceerde kritische blik en grondig onderbouwde argumenten. Mensen die tegen de stroom durven inroeien, die ingaan tegen de waan van de dag, met bewezen wetenschap als drijfveer.

Keuze

De 'Zesde Vijs' is een gegeerd trofee onder wetenschapsjournalisten. De winnaar werd, zoals steeds, aangeduid na grondig beraad binnen het prijzencomité van SKEPP, aan iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudo-wetenschap en het paranormale. Bij de Zesde Vijs hoort steeds een mooie trofee, een origineel ontwerp van Ivette Croes, die er steeds een persoonlijke toets aan tracht te geven.

Homeopathie op de korrel

Dieter De Cleene haalde het afgelopen jaar het nieuws met een bijzonder onderzoek over homeopathie. Een vriendin van de winnaar contacteerde willekeurig zeven homeopathische artsen en een achtste homeopaat zonder artsendiploma met het verhaaltje dat ze een avontuurlijke reis plande naar Tanzania en met de vraag of er ook homeopathische antimalariamiddeltjes bestaan. Reizigers naar Zwart-Afrika slikken best preventief anti-malariamedicijnen om niet ziek te worden. Malaria kan de hersenen aantasten met de dood tot gevolg.

Slechts drie homeopaten vonden het nodig te wijzen op de noodzaak van de echte antimalariapillen. De anderen stelden iets homeopathisch voor, die uiteraard geen effect hebben op de malariaparasiet. De Cleene haalde vlijmscherp uit naar deze wanpraktijken. Hij kreeg zoals verwacht de wind van voren van de homeopaten, die wel zijn onderzoek aanvielen ('een niet- representatieve steekproef'), maar helaas niet de inhoud. De Zesde Vijs-winnaar beet kalm terug met wetenschappelijke argumenten, in zowel Vlaamse als Nederlandse media.

Gezondheidsconsulenten

Een ander mooi voorbeeld op het palmares van onze winnaar zijn de zogenaamde Levensscholen en andere natuurscholen die cheques krijgen van de Vlaamse Overheid en helaas heel wat pseudo-wetenschappelijke onzin verspreiden in tegenwoordig populaire opleidingen tot voedingsconsulent, gezondheidsconsulenten en dergelijke. Lessen over handoplegging of over craniosacraaltherapie bijvoorbeeld, worden hier gefinancierd met overheidsgeld.

Dieter De Cleene riep op om het wetenschappelijke kaf van het koren te scheiden, wat onder andere leidde tot netelige parlementaire vragen. In zijn antwoord draaide de bevoegde minister Muyters jammerlijk rond de pot en legde hij de bal terug in het kamp van de opleiders.

SKEPP (www.skepp.be), de Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale, kent ieder jaar een prijs toe aan mensen met veel gezond verstand, die opvallen in de media door hun genuanceerde kritische blik en grondig onderbouwde argumenten. Mensen die tegen de stroom durven inroeien, die ingaan tegen de waan van de dag, met bewezen wetenschap als drijfveer.De 'Zesde Vijs' is een gegeerd trofee onder wetenschapsjournalisten. De winnaar werd, zoals steeds, aangeduid na grondig beraad binnen het prijzencomité van SKEPP, aan iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudo-wetenschap en het paranormale. Bij de Zesde Vijs hoort steeds een mooie trofee, een origineel ontwerp van Ivette Croes, die er steeds een persoonlijke toets aan tracht te geven.Dieter De Cleene haalde het afgelopen jaar het nieuws met een bijzonder onderzoek over homeopathie. Een vriendin van de winnaar contacteerde willekeurig zeven homeopathische artsen en een achtste homeopaat zonder artsendiploma met het verhaaltje dat ze een avontuurlijke reis plande naar Tanzania en met de vraag of er ook homeopathische antimalariamiddeltjes bestaan. Reizigers naar Zwart-Afrika slikken best preventief anti-malariamedicijnen om niet ziek te worden. Malaria kan de hersenen aantasten met de dood tot gevolg. Slechts drie homeopaten vonden het nodig te wijzen op de noodzaak van de echte antimalariapillen. De anderen stelden iets homeopathisch voor, die uiteraard geen effect hebben op de malariaparasiet. De Cleene haalde vlijmscherp uit naar deze wanpraktijken. Hij kreeg zoals verwacht de wind van voren van de homeopaten, die wel zijn onderzoek aanvielen ('een niet- representatieve steekproef'), maar helaas niet de inhoud. De Zesde Vijs-winnaar beet kalm terug met wetenschappelijke argumenten, in zowel Vlaamse als Nederlandse media.Een ander mooi voorbeeld op het palmares van onze winnaar zijn de zogenaamde Levensscholen en andere natuurscholen die cheques krijgen van de Vlaamse Overheid en helaas heel wat pseudo-wetenschappelijke onzin verspreiden in tegenwoordig populaire opleidingen tot voedingsconsulent, gezondheidsconsulenten en dergelijke. Lessen over handoplegging of over craniosacraaltherapie bijvoorbeeld, worden hier gefinancierd met overheidsgeld. Dieter De Cleene riep op om het wetenschappelijke kaf van het koren te scheiden, wat onder andere leidde tot netelige parlementaire vragen. In zijn antwoord draaide de bevoegde minister Muyters jammerlijk rond de pot en legde hij de bal terug in het kamp van de opleiders.