Het Genographic Project van de National Geographic Society streeft naar meer inzicht in de grootschalige migraties waarmee onze soort vanuit Afrika de wereld veroverde. Dat doet het via een analyse van enkele goedgekozen genetische merkers in het DNA van zo veel mogelijk mensen.

De analyses worden steeds verfijnder, zodat er ook inzichten over de evolutie van de bevolkingsgroei uit gepuurd kunnen worden. Zo brengt het topvakblad Nature een studie op basis van een analyse van het volledige genoom van zeven mensen (twee Aziaten, twee Afrikanen en drie Europeanen), waaruit blijkt dat er tussen 10.000 en 60.000 jaar geleden zowel in Europa als in Azië een echte flessenhals moet zijn opgetreden in de bevolkingsaantallen. Of met andere woorden: er moeten toen héél weinig mensen geweest zijn, zo weinig dat het risico op uitsterven niet onwaarschijnlijk was. In Afrika zou de flessenhals 'milder' zijn geweest.

De studie illustreert dat het veroveren van de wereld door de mens niet vanzelfsprekend was. Voor hetzelfde geld hadden we het niet gehaald, en waren we een Afrikaanse soort gebleven. En was er heel wat ander leven op aarde geweest dat niet zo erg als nu in de problemen was gekomen. (DD)

Het Genographic Project van de National Geographic Society streeft naar meer inzicht in de grootschalige migraties waarmee onze soort vanuit Afrika de wereld veroverde. Dat doet het via een analyse van enkele goedgekozen genetische merkers in het DNA van zo veel mogelijk mensen. De analyses worden steeds verfijnder, zodat er ook inzichten over de evolutie van de bevolkingsgroei uit gepuurd kunnen worden. Zo brengt het topvakblad Nature een studie op basis van een analyse van het volledige genoom van zeven mensen (twee Aziaten, twee Afrikanen en drie Europeanen), waaruit blijkt dat er tussen 10.000 en 60.000 jaar geleden zowel in Europa als in Azië een echte flessenhals moet zijn opgetreden in de bevolkingsaantallen. Of met andere woorden: er moeten toen héél weinig mensen geweest zijn, zo weinig dat het risico op uitsterven niet onwaarschijnlijk was. In Afrika zou de flessenhals 'milder' zijn geweest. De studie illustreert dat het veroveren van de wereld door de mens niet vanzelfsprekend was. Voor hetzelfde geld hadden we het niet gehaald, en waren we een Afrikaanse soort gebleven. En was er heel wat ander leven op aarde geweest dat niet zo erg als nu in de problemen was gekomen. (DD)