Onze beschaving is gebouwd op zand. Beton, bakstenen, glas, computerchips: telkens is zand een belangrijk ingrediënt. Doordat de wereldpopulatie en het comfortniveau almaar stijgen, kunnen almaar meer mensen bouwen. De voorbije eeuw nam het verbruik van zand en andere materialen voor gebouwen en transportinfrastructuur toe met een factor 23. De globale vraag naar zand stijgt elk jaar met 5,5 procent. Het 'verharden' van de wereld speelt daarin een grote rol. In een gemiddeld huis verdwijnt bij ons zo'n 200 ton zand, in een kilometer autoweg 30.000 ton.
...