Ongeveer 250 miljoen mensen - 3 procent van de wereldbevolking - leven buiten hun land van geboorte. In 1960 waren dat er nog maar 79 miljoen. Van de huidige migranten zijn er 21 miljoen op de vlucht voor honger en geweld. Toch wijst een grondige analyse van de cijfers uit dat er nu niet meer mensen op de vlucht zijn voor onleefbare levensomstandigheden dan vroeger. In 1992 werden er ook bijna 21 miljoen 'echte' vluchtelingen geregistreerd, hoewel de wereldpopulatie toen een derde kleiner was.
...