Hebben onze inspanningen voor het klimaat wel zin als de ons omringende landen minder moeite doen? Of kunnen we een lokale verbetering nastreven? (Monique Debel, Wevelgem)
...

Hebben onze inspanningen voor het klimaat wel zin als de ons omringende landen minder moeite doen? Of kunnen we een lokale verbetering nastreven? (Monique Debel, Wevelgem) David Dehenauw: De klimaatverandering stoppen is een planetaire taak, één land alleen zal niets aan de zaak veranderen. Gelukkig is er in Europa een behoorlijk grote eensgezindheid aan het groeien om maatregelen te nemen. Een lokale verbetering nastreven is wel zinvol als we spreken over het verminderen van de effecten op onze samenleving. Ik denk daarbij aan het Masterplan Kustveiligheid van de Vlaamse overheid om onze dijken en havens te beschermen tegen hoge waterstanden en onze stranden te verhogen om hoge golven tegen te gaan. Of neem onze bedrijven, die klimaatvriendelijker worden. En uiteraard denk ik ook aan wetenschappelijk onderzoek naar hoe we de CO2-concentratie in de lucht kunnen verminderen - de Vlaamse overheid heeft onlangs nog zo'n onderzoeksprogramma goedgekeurd. Zal ons klimaat zich stabiliseren of hebben we er over tien jaar één zoals in Turkije en Zuid-Europa? (Bastian Mortier, Aalter) Dehenauw: Zo'n vaart zie ik het niet lopen. Neem Zuid-Turkije: Antalya heeft een gemiddelde maximumtemperatuur van rond de 35 graden in juli en augustus. In Ukkel is dat 23 graden. Zo'n opwarming, met 12 graden, wordt zelfs in de meest pessimistische klimaatscenario's niet voorspeld tegen 2100. In Nice, in Zuid-Frankrijk, bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 27-28 graden in juli en augustus: tegen 2030 zal dat bij ons nog niet het geval zijn, maar als we niet ingrijpen, zal het over enkele decennia niet uitgesloten zijn. Het weer is actueel - vandaag, morgen en de volgende dagen. Het klimaat, en de verandering ervan, is een kwestie van eeuwen: hoe kun je zo'n proces beïnvloeden? (Hendrik Bonte, Blankenberge) Dehenauw: Het klimaat schommelt inderdaad door de eeuwen heen, maar vroeger waren die schommelingen natuurlijk. Nu werken we een groot deel ervan zelf in de hand met de extra uitstoot van broeikasgassen. Daarom hebben we in theorie ook de mogelijkheid om die broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen. Het is 2100, ik woon in Brugge en we zijn er samen niet in geslaagd de uitstoot significant te reduceren. Zal ik dan mijn strandcabine, die nu in Zeebrugge staat, naar Brugge mogen verhuizen? (Frederic Nemery, Brugge) Dehenauw: Dat zou betekenen dat het waterpeil van de Noordzee dan met 5 tot 10 meter gestegen zou zijn, terwijl klimaatprojecties spreken van 26 tot 100 centimeter tegen die tijd. Het antwoord op uw vraag is dus: nee, ook niet als de stijging van het waterpeil dubbel zo groot zou zijn als nu wordt inschat.Staat u voor 100 procent achter de stelling dat de menselijke activiteit de belangrijkste oorzaak is van de klimaatopwarming? En zo niet, waarom presenteren exacte wetenschappers daar dan geen genuanceerd beeld over in de media? (Erik De Rick, Gooik)Dehenauw: Ik sta voor 95 procent achter die stelling, want veel klimaatspecialisten zeggen dat in belangrijke VN-organen: zij spreken over 95 procent zekerheid. Als mijn mening wordt gevraagd, ben ik meestal genuanceerd. Zo ontkracht ik de bewering dat we hier straks zwaardere stormen kunnen verwachten, omdat ik dat absoluut niet bewezen acht. Zeestormen hangen af van de straalstroom, en die lijkt minder snel te worden door een kleiner temperatuurcontrast tussen de polen en de evenaar. Een luiere straalstroom begunstigt juist meer van hetzelfde weer voor langere tijd. Stormen die louter hun brandstof halen uit de warmte van oceanen, zoals orkanen, worden wellicht sterker. Er zouden er niet méér komen, maar het aantal hevige stormen zou wel kunnen toenemen.