Cellen in onze darmwand en microben in de darm hebben een intieme relatie. Er is zelfs communicatie tussen darmbacteriën en onze hersenen. Daarin zouden onder meer de biologisch heel actieve korteketenvetzuren (zoals butyraat) een rol spelen. Die zijn een afbraakproduct van de activiteit van darmbacteriën, maar ze kunnen ...

Cellen in onze darmwand en microben in de darm hebben een intieme relatie. Er is zelfs communicatie tussen darmbacteriën en onze hersenen. Daarin zouden onder meer de biologisch heel actieve korteketenvetzuren (zoals butyraat) een rol spelen. Die zijn een afbraakproduct van de activiteit van darmbacteriën, maar ze kunnen een eigen leven leiden en als signaalmoleculen door het lichaam reizen. Via hun invloed op de hersenen zouden ze onder meer ons eetgedrag sturen. Omgekeerd blijkt de activiteit van cellen in de darmwand onze darmflora te beïnvloeden. Microbioloog Patrice Cani van de Université catholique de Louvain bespreekt de link tussen de twee in een artikel in Science: butyraat zou cellen in de darmwand stimuleren om meer zuurstof op te nemen, waardoor ze de darm beschermen tegen de ontwikkeling van schadelijke bacteriën die tot zware darmontstekingen kunnen leiden. De zuurstofopname is cruciaal voor een optimale symbiose tussen darmwandcellen en goede bacteriën in de darm, want die laatste floreren in zuurstofarme omstandigheden. Met andere woorden: de goede bacteriën produceren butyraat, dat als een boodschapper cellen in de darmwand aanzet om de levensomstandigheden in de darm geschikt te houden voor hun overleving. Een goede samenleving mag wat kosten. In Science verscheen ook een studie, waaraan microbioloog Dirk Gevers van Janssen Pharmaceutica meewerkte, die aantoont dat bacteriën in staat zijn stoffen voor een chemotherapeutische behandeling van kanker zo aan te pakken dat ze niet langer actief zijn. Ze remmen daardoor de mogelijkheid af om onder meer darmkanker te genezen.