1. Wat weten we al over de Colombiaanse variant?
...

1. Wat weten we al over de Colombiaanse variant? Tom Wenseleers: Uit mijn berekeningen blijkt dat de Colombiaanse variant maar een klein voordeel heeft ten opzichte van de Britse alfavariant - te klein om het te kunnen overnemen van de besmettelijkere Indiase deltavariant, die nu dominant is. Wel gaf een rapport van Public Health England aan dat de Colombiaanse variant een deel van onze eerder opgebouwde immuniteit zou kunnen omzeilen, ongeveer in dezelfde mate als de Zuid-Afrikaanse betavariant dat doet. Maar voor die variant zijn onze vaccins al effectief gebleken in het voorkomen van ernstige ziekte. Ik zie dus geen reden tot ongerustheid. 2. Had elke variant de dood van de zeven rusthuisbewoners kunnen veroorzaken? Wenseleers: Volgens mij had het in dit geval om elke variant kunnen gaan. We spreken hier over verzwakte rusthuisbewoners, die ook van een seizoensgriep kunnen sterven. Maar het is wel mogelijk dat de Colombiaanse variant iets makkelijker verspreid raakt op plaatsen waar zo goed als iedereen gevaccineerd is. 3. Hebt u enig idee welke varianten we de komende maanden, misschien jaren nog mogen verwachten? Wenseleers: Dat is moeilijk te zeggen. De kans lijkt me zeer klein dat er een variant komt die onze opgebouwde immuniteit volledig kan verslaan. Dan zouden er hele grote wijzigingen in de genetische code van het virus nodig zijn - in die mate dat we het waarschijnlijk een ander virus zouden noemen. 4. Maakt dit voorval de nood aan boostershots voor ouderen en risicopatiënten urgenter? Wenseleers: Steeds meer onderzoek wijst in die richting, ja. Maar boostershots voor ouderen zijn dosissen die we niet kunnen inzetten in ontwikkelingslanden, waar soms zelfs risicopatiënten en ziekenhuismedewerkers nog geen eerste prik kregen. Ouderen die in een rusthuis terechtkomen, leven daar gemiddeld nog anderhalf jaar. Zo'n boostershot verlengt hun leven dus met een relatief korte periode. We moeten de juiste afwegingen maken, want een gebrek aan vaccins leidt in ontwikkelingslanden tot een ongezien aantal doden.