Het gebruik van hernieuwbare bio-energiebronnen voor onze energievoorziening stuit op commerciële obstakels, waardoor de rendabiliteit nog niet is wat ervan verwacht wordt. In Nature Energy bespreken wetenschappers de twee voornaamste hinderpalen....

Het gebruik van hernieuwbare bio-energiebronnen voor onze energievoorziening stuit op commerciële obstakels, waardoor de rendabiliteit nog niet is wat ervan verwacht wordt. In Nature Energy bespreken wetenschappers de twee voornaamste hinderpalen. Ten eerste moet de kostprijs omlaag van de productie van microben die biomassa in energie omzetten. Ten tweede moeten er efficiëntere methodes komen om biomassa om te zetten in suikers die door de microben gefermenteerd kunnen worden. Zolang er geen oplossing is voor beide kwesties, zullen biobrandstoffen niet kunnen concurreren met klassieke fossiele brandstoffen - waar we zo snel mogelijk vanaf moeten om de klimaatopwarming niet nog erger te maken dan ze al is. Biobrandstoffen worden ook niet altijd even efficiënt op de markt gebracht. In een studie in Energy & Environmental Science leggen microbioloog Korneel Rabaey van de UGent en zijn collega's uit dat het subsidiëren van biogas (een natuurlijk afbraakproduct van plantaardig materiaal) als groene energievorm niet rendabel is, omdat daarbij te veel energie als warmte verloren gaat. Dat maakt het proces veel te duur. We kunnen het gas beter inzetten als basis voor een milieuvriendelijke productie van chemische stoffen.