Het gebruik van hernieuwbare bio-energiebronnen voor onze energievoorziening stuit op commerciële obstakels, waardoor de rendabiliteit nog niet is wat ervan verwacht wordt. In Nature Energy bespreken wetenschappers de twee voornaamste hinderpalen....