Identiteitsdiefstal is de meest voorkomende vorm van online fraude. Daarom vinden online winkels het zo belangrijk om te weten of ze met echte klanten te maken hebben, dan wel met hackers die hen imiteren. Wachtwoorden spelen daarbij een belangrijke rol, maar die kunnen gestolen worden. Nieuwe smartphones, tablets en computers zijn beter beveiligd met vingerafdruk- en gezichtsherkenningssoftware, maar ook die kunnen omzeild worden. De beveiligingssoftware van de volgende generatie zal mensen identificeren aan de hand van parameters die moeilijk vervalst kunnen worden, bijvoorbeeld de manier waarop we wandelen.
...