In een lijvig boek volgt de Franse kinderpsychiater Stéphane Clerget de ontwikkeling van onze seksualiteit door de jaren heen. Niet alleen vanaf de oudheid tot nu, maar ook van voor onze geboorte tot aan de pubertijd, een cruciale periode vol belangrijke keuzes, al zijn ze niet per se voor het leven. Het boek brengt nogal wat ideeën aan het wankelen.
...