België bracht hulde aan de wetenschappen in de nieuwe bol 'François Englert en Robert Brout'. Bijgestaan door zijn vrouw en de partner van Robert Brout, was François Englert niet in het minst uitgeput door de lange rij trappen. "Heel vereerd en uiterst symbolisch om hier in een atoom te staan, de basis van al mijn onderzoeken, en in het bijzonder van het onderzoek naar het Higgs-deeltje", verklaarde Englert.

Henri Simons, directeur van het Atomium, bracht het belang van deze erkenning in herinnering. "In 1958 was het thema van de wereldtentoonstelling 'een betere wereld'. Toen en ook vandaag leeft de overtuiging dat de wetenschap de belangrijkste weg vormt naar een betere wereld."

Staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Philippe Courard onderstreepte het belang van de creatie van een onderzoeksnetwerk, met wetenschappers uit uit beide landsdelen, met als doel de inschakeling op het Europese niveau. François Englert drukte de hoop uit dat al deze aandacht jongeren mag aanzetten te kiezen voor de wetenschap. (Belga/TE)

België bracht hulde aan de wetenschappen in de nieuwe bol 'François Englert en Robert Brout'. Bijgestaan door zijn vrouw en de partner van Robert Brout, was François Englert niet in het minst uitgeput door de lange rij trappen. "Heel vereerd en uiterst symbolisch om hier in een atoom te staan, de basis van al mijn onderzoeken, en in het bijzonder van het onderzoek naar het Higgs-deeltje", verklaarde Englert. Henri Simons, directeur van het Atomium, bracht het belang van deze erkenning in herinnering. "In 1958 was het thema van de wereldtentoonstelling 'een betere wereld'. Toen en ook vandaag leeft de overtuiging dat de wetenschap de belangrijkste weg vormt naar een betere wereld." Staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Philippe Courard onderstreepte het belang van de creatie van een onderzoeksnetwerk, met wetenschappers uit uit beide landsdelen, met als doel de inschakeling op het Europese niveau. François Englert drukte de hoop uit dat al deze aandacht jongeren mag aanzetten te kiezen voor de wetenschap. (Belga/TE)