Het voorbije jaar was wereldwijd het op een na warmste jaar op aarde sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit metingen van de Wereld Meteorologische Organisatie, het Europees satellietprogramma Copernicus, de ruimtevaartorganisatie NASA en de Amerikaanse weerdienst NOAA. De gemiddelde wereldwijde temperatuur lag 1,1 graden Celsius hoger dan het gemiddelde van het pre-industriële tijdperk. Enkel in 2016 was het nog warmer (+ 1,16°C) omdat toen het weerfenomeen El Niño een rol speelde.

De temperatuurstijging is niet in elke regio op de planeet even groot. In Europa was 2019 in Europa zelfs het warmste jaar sinds het begin van de metingen. Deze zomer werden met twee grote hittegolven de nationale hitterecords van Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk gebroken.

Warmste decennium

De reeks "warmste jaren" begon al in 2015, het eerste jaar dat de wereldwijde temperatuur de 1 graad Celsius overschreed. Ook de voorbije vier jaar was dat zo. Dat betekent dus ook dat het voorbije decennium het warmste ooit was en dat het hierbij niet zal blijven.

Ook voor 2020 worden extreme temperaturen verwacht, als gevolg van de recordhoeveelheden van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer, zo blijkt uit voorspellingen van de Britse weerkundige dienst MET Office. De MET Office voorspelt dat de globale gemiddelde temperatuur voor 2020 1,11 °C hoger zal zijn.

In de voorspelling zijn geen onvoorspelbare gebeurtenissen opgenomen zoals een grote vulkaanuitbarsting wat voor een tijdelijke koeling zou zorgen.

Wat brengt de toekomst?

De link tussen CO2-uitstoot door menselijke activiteit en de opwarming van de aarde is duidelijk. NASA-satellietstudies sinds 1978 van de zonne-energie tonen aan dat de zon niet verantwoordelijk is voor de opwarmingstrend van de voorbije decennia.

Als we evenveel CO2 blijven uitstoten zoals we nu bezig zijn, zal er tegen het einde van de eeuw een temperatuurstijging van 3 tot 5 graden hebben. Nochtans hadden in het klimaatakkoord van Parijs eind 2015 meer dan 190 landen engagementen aangegaan om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging te beperken tot minder dan twee graden en bij voorkeur anderhalve graad.

De jaarlijkse CO2-uitstoot is nu 4 procent hoger dan in het jaar dat het historische Klimaatakkoord werd gesloten. Wetenschappers waarschuwen dat een opwarming van meer dan 1,5 °C boven het pre-industriële tijdperk tegen 2100 verwoestende effecten zal hebben. De drempel van 1,5 °Celsius zal onder de huidige omstandigheden al binnen twee decennia bereikt zijn.

Het voorbije jaar was wereldwijd het op een na warmste jaar op aarde sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit metingen van de Wereld Meteorologische Organisatie, het Europees satellietprogramma Copernicus, de ruimtevaartorganisatie NASA en de Amerikaanse weerdienst NOAA. De gemiddelde wereldwijde temperatuur lag 1,1 graden Celsius hoger dan het gemiddelde van het pre-industriële tijdperk. Enkel in 2016 was het nog warmer (+ 1,16°C) omdat toen het weerfenomeen El Niño een rol speelde. De temperatuurstijging is niet in elke regio op de planeet even groot. In Europa was 2019 in Europa zelfs het warmste jaar sinds het begin van de metingen. Deze zomer werden met twee grote hittegolven de nationale hitterecords van Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk gebroken. De reeks "warmste jaren" begon al in 2015, het eerste jaar dat de wereldwijde temperatuur de 1 graad Celsius overschreed. Ook de voorbije vier jaar was dat zo. Dat betekent dus ook dat het voorbije decennium het warmste ooit was en dat het hierbij niet zal blijven.Ook voor 2020 worden extreme temperaturen verwacht, als gevolg van de recordhoeveelheden van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer, zo blijkt uit voorspellingen van de Britse weerkundige dienst MET Office. De MET Office voorspelt dat de globale gemiddelde temperatuur voor 2020 1,11 °C hoger zal zijn. In de voorspelling zijn geen onvoorspelbare gebeurtenissen opgenomen zoals een grote vulkaanuitbarsting wat voor een tijdelijke koeling zou zorgen. De link tussen CO2-uitstoot door menselijke activiteit en de opwarming van de aarde is duidelijk. NASA-satellietstudies sinds 1978 van de zonne-energie tonen aan dat de zon niet verantwoordelijk is voor de opwarmingstrend van de voorbije decennia. Als we evenveel CO2 blijven uitstoten zoals we nu bezig zijn, zal er tegen het einde van de eeuw een temperatuurstijging van 3 tot 5 graden hebben. Nochtans hadden in het klimaatakkoord van Parijs eind 2015 meer dan 190 landen engagementen aangegaan om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging te beperken tot minder dan twee graden en bij voorkeur anderhalve graad. De jaarlijkse CO2-uitstoot is nu 4 procent hoger dan in het jaar dat het historische Klimaatakkoord werd gesloten. Wetenschappers waarschuwen dat een opwarming van meer dan 1,5 °C boven het pre-industriële tijdperk tegen 2100 verwoestende effecten zal hebben. De drempel van 1,5 °Celsius zal onder de huidige omstandigheden al binnen twee decennia bereikt zijn.