Volgens de eerste prognoses stemde 74 procent van de deelnemers aan de volksbevraging tegen het voorstel "Stop de overbevolking" van de milieugroepering Ecopop. Ecopop wilde de Zwitserse migratiestroom beperken tot 0,2 procent van de bevolking. Dat komt neer op jaarlijks 16.000 personen, minder dan een zesde van de jaarlijkse immigratie nu. Volgens de aanhangers van de milieugroepering zou het ecologische systeem anders worden verstoord.

In februari hadden de Zwitsers bij een ander referendum met een krappe meerderheid van 50,3 procent wel ingestemd met een beperking van de immigratie door de herinvoering van quota's. De regering moet echter pas in 2017 concrete cijfers voorleggen om dat besluit om te zetten.

Rijke buitenlanders

De ongeveer vijf miljoen stemgerechtigden verwierpen volgens de eerste prognoses ook twee andere voorstellen die ter stemming waren voorgelegd: een sterke verhoging van de goudreserves van de Zwitserse nationale bank, en de afschaffing van het gunstige fiscale forfait voor rijke buitenlanders. Achtenzeventig procent zei "neen" tegen het ene voorstel, 60 procent tegen het andere.

Voor een goedkeuring van elk van de drie voorstellen was een dubbele meerderheid nodig, op het niveau van de kiezers en op het niveau van de kantons. (Belga/TE)

Volgens de eerste prognoses stemde 74 procent van de deelnemers aan de volksbevraging tegen het voorstel "Stop de overbevolking" van de milieugroepering Ecopop. Ecopop wilde de Zwitserse migratiestroom beperken tot 0,2 procent van de bevolking. Dat komt neer op jaarlijks 16.000 personen, minder dan een zesde van de jaarlijkse immigratie nu. Volgens de aanhangers van de milieugroepering zou het ecologische systeem anders worden verstoord. In februari hadden de Zwitsers bij een ander referendum met een krappe meerderheid van 50,3 procent wel ingestemd met een beperking van de immigratie door de herinvoering van quota's. De regering moet echter pas in 2017 concrete cijfers voorleggen om dat besluit om te zetten. De ongeveer vijf miljoen stemgerechtigden verwierpen volgens de eerste prognoses ook twee andere voorstellen die ter stemming waren voorgelegd: een sterke verhoging van de goudreserves van de Zwitserse nationale bank, en de afschaffing van het gunstige fiscale forfait voor rijke buitenlanders. Achtenzeventig procent zei "neen" tegen het ene voorstel, 60 procent tegen het andere. Voor een goedkeuring van elk van de drie voorstellen was een dubbele meerderheid nodig, op het niveau van de kiezers en op het niveau van de kantons. (Belga/TE)