Dertig jaar geleden stierven naar schatting zo'n 10.000 Chinese burgers bij manifestaties tegen het communistische regime. De grootste betoging vond plaats op het Plein van de Hemelse Vrede in hoofdstad Peking. Dat geweld zette het Westen aan tot reflectie. Er kwamen sancties en economische samenwerking werd gekoppeld aan respect voor de mensenrechten. 'Voorwaardelijke samenwerking' heette dat. Van het grootste deel van die sancties en voorwaarden was al snel geen sprake meer. Het officiële rationale was dat de Communistische Partij garant stond voor stabiliteit, en dat de mensenrechten wel gegarandeerd zouden worden zodra we handel dreven. Het werkelijke rationale was vooral opportunisme. De toegang tot honderden miljoenen goedkope arbeidskrachten: dáár ging het om.
...