Wat is de belangrijkste opdracht van Xi Jinping?

Hubert Van Humbeeck:De belangrijkste opdracht van Xi Jinping is heel simpel: verzekeren dat de macht van de partij intact blijft. Tegelijk heeft China een forse economische groei nodig om voor genoeg werk te zorgen en de toenemende welvaart te financieren. Om de sociale rust te bewaren, moet het land verder groeien.

Omdat er rekening wordt gehouden met zowel economische als politieke problemen, concentreerde het voorbije congres meer macht in handen van minder mensen. Xi Jinping wordt niet alleen partijleider en president, maar ook voorzitter van de centrale militaire commissie - en dus baas van het leger. De nieuwe eerste minister, Li Keqiang, krijgt alle economische bevoegdheden in zijn portefeuille om korter op de bal te kunnen spelen.

Wat voor man is Xi Jinping? Waar staat hij voor?

Hubert Van Humbeeck: Xi Jinping wordt al enige tijd voor de topjob klaar gestoomd. Hij is, zoals bekend, de zoon van een revolutionair die nog onder Mao Zedong heeft gediend, een zogenaamde rode prins. Hij heeft niet de reputatie dat hij een hervormer is. Er moeten van hem geen grote stappen worden verwacht in de richting van een meer liberale samenleving.

Anderzijds zijn Chinezen nu al veel vrijer dan tien of twintig jaar geleden. Er wordt in China volop gediscussieerd over de toekomst van het land. De strijd tegen de corruptie staat daarbij altijd centraal. Als het op bekendheid aankomt, staat Xi in China overigens in de schaduw van zijn vrouw - een populaire zangeres van volksliederen.

We horen al een tijdje dat we ons op China moeten richten, dat we Chinees moeten leren, ... Is dat zo: wordt China inderdaad een belangrijke handelspartner voor België?

Hubert Van Humbeeck:Westerse bedrijven en overheden die in of met China zaken willen doen, moeten voorzichtig zijn en blijven. Van grote Duitse investeerders is bekend dat ze hun voorzorgen nemen: ze plooien terug of bereiden zich voor op een eventuele instorting van het hele systeem. Onder meer de Belgische Chinakenner Jonathan Holslag waarschuwde daar nog voor in een gesprek met Knack. Als dat gebeurt, zullen de gevolgen in de hele wereld voelbaar zijn. (SD)

Wat is de belangrijkste opdracht van Xi Jinping? Hubert Van Humbeeck:De belangrijkste opdracht van Xi Jinping is heel simpel: verzekeren dat de macht van de partij intact blijft. Tegelijk heeft China een forse economische groei nodig om voor genoeg werk te zorgen en de toenemende welvaart te financieren. Om de sociale rust te bewaren, moet het land verder groeien.Omdat er rekening wordt gehouden met zowel economische als politieke problemen, concentreerde het voorbije congres meer macht in handen van minder mensen. Xi Jinping wordt niet alleen partijleider en president, maar ook voorzitter van de centrale militaire commissie - en dus baas van het leger. De nieuwe eerste minister, Li Keqiang, krijgt alle economische bevoegdheden in zijn portefeuille om korter op de bal te kunnen spelen.Wat voor man is Xi Jinping? Waar staat hij voor? Hubert Van Humbeeck: Xi Jinping wordt al enige tijd voor de topjob klaar gestoomd. Hij is, zoals bekend, de zoon van een revolutionair die nog onder Mao Zedong heeft gediend, een zogenaamde rode prins. Hij heeft niet de reputatie dat hij een hervormer is. Er moeten van hem geen grote stappen worden verwacht in de richting van een meer liberale samenleving. Anderzijds zijn Chinezen nu al veel vrijer dan tien of twintig jaar geleden. Er wordt in China volop gediscussieerd over de toekomst van het land. De strijd tegen de corruptie staat daarbij altijd centraal. Als het op bekendheid aankomt, staat Xi in China overigens in de schaduw van zijn vrouw - een populaire zangeres van volksliederen. We horen al een tijdje dat we ons op China moeten richten, dat we Chinees moeten leren, ... Is dat zo: wordt China inderdaad een belangrijke handelspartner voor België? Hubert Van Humbeeck:Westerse bedrijven en overheden die in of met China zaken willen doen, moeten voorzichtig zijn en blijven. Van grote Duitse investeerders is bekend dat ze hun voorzorgen nemen: ze plooien terug of bereiden zich voor op een eventuele instorting van het hele systeem. Onder meer de Belgische Chinakenner Jonathan Holslag waarschuwde daar nog voor in een gesprek met Knack. Als dat gebeurt, zullen de gevolgen in de hele wereld voelbaar zijn. (SD)