Volgens het rapport wordt de helft van de kinderen wereldwijd, of ongeveer 1 miljard kinderen per jaar, getroffen door fysiek, seksueel of psychologisch geweld, en dat eenvoudigweg omdat landen er niet in slagen om hen te beschermen. Het rapport - Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020 - is het eerste in zijn soort en brengt de voortgang in 155 landen in kaart.

Hoewel bijna alle landen (88 procent) over belangrijke wetten beschikken om kinderen tegen geweld te beschermen, zei minder dan de helft van hen (47 procent) dat deze streng worden gehandhaafd.

Het rapport bevat ook de allereerste wereldwijde schattingen van moordzaken specifiek voor kinderen onder de 18 jaar. Eerdere schattingen waren gebaseerd op gegevens van 18 tot 19-jarigen.

Uit de cijfers blijkt dat in 2017 ongeveer 40.000 kinderen het slachtoffer waren van moord.

'Geweld tegen kinderen is altijd alomtegenwoordig geweest en kan nu nog veel erger worden', zegt Unicef-directeur Henrietta Fore. 'Door de lockdown, schoolsluitingen en bewegingsbeperkingen zijn veel te veel kinderen vast blijven zitten bij hun misbruikers, zonder de veilige ruimte die school normaal gesproken zou bieden. Het is dringend nodig om meer inspanningen te leveren om kinderen te beschermen in deze tijden.'

'Haat online'

Hoewel een meerderheid van de landen (83 procent) over nationale gegevens over geweld tegen kinderen beschikt, gebruikte slechts 21 procent deze om basislijnen en nationale doelen vast te stellen om geweld tegen kinderen te voorkomen. Ongeveer 80 procent van de landen heeft nationale actieplannen en beleidsmaatregelen, maar slechts een vijfde heeft plannen die volledig gefinancierd zijn of meetbare doelen hebben. Een gebrek aan financiering in combinatie met een ontoereikende beroepscapaciteit zijn waarschijnlijk factoren waarom de uitvoering traag is verlopen.

'Tijdens de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende schoolsluitingen hebben we een toename gezien van geweld en haat online - en dit omvat pesten. Nu scholen beginnen te heropenen, drukken kinderen hun angst uit om weer naar school te gaan', zegt Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco. 'Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat scholen een veilige omgeving zijn voor alle kinderen.'

De gegevens voor het rapport zijn verzameld via een enquête die is uitgevoerd tussen 2018 en 2019, met reacties van meer dan 1000 besluitvormers uit 155 landen.

Volgens het rapport wordt de helft van de kinderen wereldwijd, of ongeveer 1 miljard kinderen per jaar, getroffen door fysiek, seksueel of psychologisch geweld, en dat eenvoudigweg omdat landen er niet in slagen om hen te beschermen. Het rapport - Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020 - is het eerste in zijn soort en brengt de voortgang in 155 landen in kaart. Hoewel bijna alle landen (88 procent) over belangrijke wetten beschikken om kinderen tegen geweld te beschermen, zei minder dan de helft van hen (47 procent) dat deze streng worden gehandhaafd. Het rapport bevat ook de allereerste wereldwijde schattingen van moordzaken specifiek voor kinderen onder de 18 jaar. Eerdere schattingen waren gebaseerd op gegevens van 18 tot 19-jarigen. Uit de cijfers blijkt dat in 2017 ongeveer 40.000 kinderen het slachtoffer waren van moord. 'Geweld tegen kinderen is altijd alomtegenwoordig geweest en kan nu nog veel erger worden', zegt Unicef-directeur Henrietta Fore. 'Door de lockdown, schoolsluitingen en bewegingsbeperkingen zijn veel te veel kinderen vast blijven zitten bij hun misbruikers, zonder de veilige ruimte die school normaal gesproken zou bieden. Het is dringend nodig om meer inspanningen te leveren om kinderen te beschermen in deze tijden.' Hoewel een meerderheid van de landen (83 procent) over nationale gegevens over geweld tegen kinderen beschikt, gebruikte slechts 21 procent deze om basislijnen en nationale doelen vast te stellen om geweld tegen kinderen te voorkomen. Ongeveer 80 procent van de landen heeft nationale actieplannen en beleidsmaatregelen, maar slechts een vijfde heeft plannen die volledig gefinancierd zijn of meetbare doelen hebben. Een gebrek aan financiering in combinatie met een ontoereikende beroepscapaciteit zijn waarschijnlijk factoren waarom de uitvoering traag is verlopen.'Tijdens de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende schoolsluitingen hebben we een toename gezien van geweld en haat online - en dit omvat pesten. Nu scholen beginnen te heropenen, drukken kinderen hun angst uit om weer naar school te gaan', zegt Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco. 'Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat scholen een veilige omgeving zijn voor alle kinderen.' De gegevens voor het rapport zijn verzameld via een enquête die is uitgevoerd tussen 2018 en 2019, met reacties van meer dan 1000 besluitvormers uit 155 landen.