Christenen vormen vandaag de grootste religieuze groep op aarde. Moslims komen op de tweede plaats. Beide religies zullen de komende decennia verder groeien. Omdat de islam echter sneller groeit wordt die tegen 2060 nagenoeg even groot als de christelijke godsdienst. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Amerikaanse Pew Research Center, waarover het christelijke opinieweekblad Tertio bericht.

Christenen, zo blijkt uit de studie, vertegenwoordigen vandaag 31,2 procent van de wereldbevolking, goed voor 2,3 miljard aanhangers op een totaal van 7,3 miljard mensen. Moslims staan met 24,1 procent op de tweede plaats, gevolgd door wie zich tot geen enkele religie bekent, onder wie vrijzinnigen (16 procent). Dan volgen hindoes (15,1), boeddhisten (6,9), niet-georganiseerd volks geloof (5,7) en 'andere religies' (0,8). Het joodse geloof (0,2) vervolledigt het plaatje. Die cijfers dateren uit 2015.

Meer moslimbaby's

Over minder dan 20 jaar, aldus de projecties van het Pew Research Center, zullen meer kinderen bij moslimvrouwen worden geboren dan bij christelijke. De islam zal de komende decennia de snelst groeiende religie worden vanwege zijn relatief jonge aanhangers.

Ook het aantal christenen blijft toenemen, maar beperkt. De groei zit hem bij deze religie vooral in Sub-Saharaans Afrika, waar trouwens ook de islam het meeste vooruit zal gaan. In Europa daarentegen neemt de vergrijzing sterkt toe, in het bijzonder onder christenen. Nu reeds sterven op het Europese continent meer christenen dan er nog geboren worden.

Minder vrijzinnigen

Verwacht wordt dat tussen nu en 2060, waarin de wereldbevolking nog zal toenemen met 32 procent tot 9,6 miljard mensen, het aantal moslims zal stijgen met 70 procent en het aantal christenen met 34 procent. Ook de andere grote religies zullen in die periode verder groeien.

Opvallend: de groep die zich tot geen enkele religie bekent, inclusief vrijzinnigen, zal daarentegen procentueel krimpen tot naar schatting 13 procent van de bevolking. Deze groep bestaat overwegend uit leden die komen uit landen met een oudere bevolking: Europa, Noord-Amerika, Japan en China.

Christenen vormen vandaag de grootste religieuze groep op aarde. Moslims komen op de tweede plaats. Beide religies zullen de komende decennia verder groeien. Omdat de islam echter sneller groeit wordt die tegen 2060 nagenoeg even groot als de christelijke godsdienst. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Amerikaanse Pew Research Center, waarover het christelijke opinieweekblad Tertio bericht.Christenen, zo blijkt uit de studie, vertegenwoordigen vandaag 31,2 procent van de wereldbevolking, goed voor 2,3 miljard aanhangers op een totaal van 7,3 miljard mensen. Moslims staan met 24,1 procent op de tweede plaats, gevolgd door wie zich tot geen enkele religie bekent, onder wie vrijzinnigen (16 procent). Dan volgen hindoes (15,1), boeddhisten (6,9), niet-georganiseerd volks geloof (5,7) en 'andere religies' (0,8). Het joodse geloof (0,2) vervolledigt het plaatje. Die cijfers dateren uit 2015.Over minder dan 20 jaar, aldus de projecties van het Pew Research Center, zullen meer kinderen bij moslimvrouwen worden geboren dan bij christelijke. De islam zal de komende decennia de snelst groeiende religie worden vanwege zijn relatief jonge aanhangers. Ook het aantal christenen blijft toenemen, maar beperkt. De groei zit hem bij deze religie vooral in Sub-Saharaans Afrika, waar trouwens ook de islam het meeste vooruit zal gaan. In Europa daarentegen neemt de vergrijzing sterkt toe, in het bijzonder onder christenen. Nu reeds sterven op het Europese continent meer christenen dan er nog geboren worden.Verwacht wordt dat tussen nu en 2060, waarin de wereldbevolking nog zal toenemen met 32 procent tot 9,6 miljard mensen, het aantal moslims zal stijgen met 70 procent en het aantal christenen met 34 procent. Ook de andere grote religies zullen in die periode verder groeien. Opvallend: de groep die zich tot geen enkele religie bekent, inclusief vrijzinnigen, zal daarentegen procentueel krimpen tot naar schatting 13 procent van de bevolking. Deze groep bestaat overwegend uit leden die komen uit landen met een oudere bevolking: Europa, Noord-Amerika, Japan en China.