Sinds 2001 hebben Belgische soldaten in Afghanistan haast onafgebroken meegestreden tegen het terrorisme. Die strijd was onvermijdelijk na de talrijke bloedige aanslagen. Mede dankzij de bijdrage van kleine landen als het onze werd Al-Qaeda grotendeels verslagen in het onherbergzame Centraal-Aziatische schuiloord. Nu is het moment gekomen om strategisch na te denken over de toekomst en over welke rol we nog kunnen spelen in Afghanistan, zeker omdat er ook dichter bij huis urgente taken wachten.
...