Onderhandelen met als inzet mensen en grondrechten is misdadig, klonk het bij alle partijen. De regeringsleiders van de 28 landen hebben een dictaat aanvaard, gnuifde Marine Le Pen (ENV), en de chantage blijft maar doorgaan: Turkije eist dubbel zoveel geld, 6 miljard, visa-ontheffing, en snellere toetredingsgesprekken. Maar dat kan niet, beklemtoonde Gabriele Zimmer namens uiterst links (GUE), want Turkije neemt een loopje met de democratie, schiet op Syriërs, muilkorft de oppositie in eigen land, en heeft zélf mee de vluchtelingencrisis veroorzaakt. "Ruilhandel met mensen die op grond van hun afkomst worden geselecteerd is een dubbele misdaad", een inbreuk op het volkenrecht en op de mensenrechten, aldus nog Zimmer.

Philippe Lamberts van de Groenen stelde "het moreel en wettelijk failliet" van de EU vast. "Het gaat om meer dan Syrië. Er zijn nog oorlogsgebieden die dezelfde behandeling moeten krijgen, Jemen, Irak, Afghanistan". Het gaat niet op, aldus nog Lamberts, dat Europa niet eens een kwart procent van zijn hele bevolking kan of wil opnemen, terwijl een arm land als Libanon liefst een vierde van zijn bevolking huisvest.

De Raad moet zijn werk overdoen, en uitgaan van de eigen waarden, voegde de socialist Gianni Pittella (S&D) eraan toe. "Het eigenbelang van de lidstaten regeert, en maakt de EU machteloos. Dit is capitulatie. Er is geen overeenkomst, sta op uw punt over tien dagen op de volgende Top."

Partnerschap ja, afhankelijkheid nee

"Laffe leiders", sneerde Marcel de Graaff. Turkije heeft geen recht op mededogen, daar worden vrijheden gekneveld, dat mag geen gesprekspartner zijn. De Conservatieven (ECR) eisten bij monde van fractieleider Syed Kamall dat het geld rechtstreeks naar de vluchtelingen gaat, niet naar Turkije. Kamall haalde scherp uit naar de egoïstische landen die zelf de afspraken van Dublin over het toelaten van vluchtelingen hebben getorpedeerd. Maar "onze grenzen zijn niet vrij voor iedereen", en de echte vijand zijn de mensensmokkelaars.

Het meest gematigd was de toespraak van Manfred Weber (EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement). Hij stelde zich onderhandelingsbereid op, maar ook hij hamerde erop dat Turkije geen blanco cheque krijgt, inzonderheid wat het visavrij verkeer aangaat. Partnerschap ja, afhankelijkheid nee.

Het meest concreet bleef Verhofstadt. Hij eist drie maatregelen: onmiddellijk grensbewaking, en dat kan volgens de Verdragen; geld alleen voor vluchtelingen; en een nieuw asielbeleid, Dublin herschrijven. Want ook hij ziet het somber in. "Wat nu gebeurt, de routes versmallen, is nonsens. Ik zie direct een heropening van de Lampedusaroute, een sluipweg via Albanië of Bulgarije, een nieuwe oversteek naar Malta. Smokkelaars storen zich niet aan de sluiting van de Balkanroute. Word wakker".

Onderhandelen met als inzet mensen en grondrechten is misdadig, klonk het bij alle partijen. De regeringsleiders van de 28 landen hebben een dictaat aanvaard, gnuifde Marine Le Pen (ENV), en de chantage blijft maar doorgaan: Turkije eist dubbel zoveel geld, 6 miljard, visa-ontheffing, en snellere toetredingsgesprekken. Maar dat kan niet, beklemtoonde Gabriele Zimmer namens uiterst links (GUE), want Turkije neemt een loopje met de democratie, schiet op Syriërs, muilkorft de oppositie in eigen land, en heeft zélf mee de vluchtelingencrisis veroorzaakt. "Ruilhandel met mensen die op grond van hun afkomst worden geselecteerd is een dubbele misdaad", een inbreuk op het volkenrecht en op de mensenrechten, aldus nog Zimmer. Philippe Lamberts van de Groenen stelde "het moreel en wettelijk failliet" van de EU vast. "Het gaat om meer dan Syrië. Er zijn nog oorlogsgebieden die dezelfde behandeling moeten krijgen, Jemen, Irak, Afghanistan". Het gaat niet op, aldus nog Lamberts, dat Europa niet eens een kwart procent van zijn hele bevolking kan of wil opnemen, terwijl een arm land als Libanon liefst een vierde van zijn bevolking huisvest.De Raad moet zijn werk overdoen, en uitgaan van de eigen waarden, voegde de socialist Gianni Pittella (S&D) eraan toe. "Het eigenbelang van de lidstaten regeert, en maakt de EU machteloos. Dit is capitulatie. Er is geen overeenkomst, sta op uw punt over tien dagen op de volgende Top.""Laffe leiders", sneerde Marcel de Graaff. Turkije heeft geen recht op mededogen, daar worden vrijheden gekneveld, dat mag geen gesprekspartner zijn. De Conservatieven (ECR) eisten bij monde van fractieleider Syed Kamall dat het geld rechtstreeks naar de vluchtelingen gaat, niet naar Turkije. Kamall haalde scherp uit naar de egoïstische landen die zelf de afspraken van Dublin over het toelaten van vluchtelingen hebben getorpedeerd. Maar "onze grenzen zijn niet vrij voor iedereen", en de echte vijand zijn de mensensmokkelaars.Het meest gematigd was de toespraak van Manfred Weber (EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement). Hij stelde zich onderhandelingsbereid op, maar ook hij hamerde erop dat Turkije geen blanco cheque krijgt, inzonderheid wat het visavrij verkeer aangaat. Partnerschap ja, afhankelijkheid nee. Het meest concreet bleef Verhofstadt. Hij eist drie maatregelen: onmiddellijk grensbewaking, en dat kan volgens de Verdragen; geld alleen voor vluchtelingen; en een nieuw asielbeleid, Dublin herschrijven. Want ook hij ziet het somber in. "Wat nu gebeurt, de routes versmallen, is nonsens. Ik zie direct een heropening van de Lampedusaroute, een sluipweg via Albanië of Bulgarije, een nieuwe oversteek naar Malta. Smokkelaars storen zich niet aan de sluiting van de Balkanroute. Word wakker".