Sinds het Amerikaans Hooggerechtshof in juni een federaal recht op universeel huwelijk toekende, was er lokaal, onder andere in de staat Kentucky, enig verzet van de griffiers die de huwelijkscertificaten moeten uitschrijven.

In vele gevallen koelde dat verzet zonder blazen, en eigenlijk verliep introductie van de nieuwe wet relatief rimpelloos. In de staat Kentucky liet de gouverneur weten dat alle ambtenaren de wet moesten naleven.

Maar Kim Davis, de hoofdverantwoordelijke in de rechtbank voor Rowan County in Morehead, Kentucky, kon dat naar eigen zeggen niet met haar religie in overeenstemming brengen.

Ze hield op met om het even welk huwelijkscertificaat uit te schrijven. Ze bracht haar bezwaar voor steeds hogere rechtbanken, en uiteindelijk voor het Hooggerechtshof, dat haar zaak maandag zonder commentaar verwierp.

Dinsdagochtend stonden dan ook enkele trouwlustigen aan te schuiven, daarbij lesbiennes en homo's.

Eerst bleef Davis in haar kantoor, met gezakte blinden, maar nadat een van de trouwlustigen haar had toegeroepen dat ze naar buiten moest komen om oog in oog te komen "met de mensen die ze discrimineert", vertoonde ze zich inderdaad en ontstond een korte maar hevig confrontatie. De scène werd gefilmd door tv-stations, en aan weerszijden waren er scanderende supporters.

'Doodsbedreigingen'

Een homostel, David Ermold en David Moore, probeerde een discussie op gang te trekken. Onder wiens autoriteit weiger je? vroegen ze.

"Onder Gods autoriteit", luidde het antwoord.

"Ik betaal uw salaris met mijn belastingen", aldus Ermold of Moore, "en jij discrimineert me".

Davis vroeg de trouwlustigen herhaaldelijk om te vertrekken, onder meer omdat ze de werking van het kantoor belemmerden.

Die weigerden en vroegen aan de aanwezige sheriff om Davis te arresteren, wat de sheriff dan weer weigerde.

Davis verspreidde later een verklaring. Ze is met de dood bedreigd, meldt ze daarin, maar ze zal geen ontslag nemen en niet van idee veranderen.

"Ik had me nooit kunnen voorstellen dat een dag zou komen op dewelke ik gevraagd zou worden om een centrale leerstelling inzake huwelijk van de Bijbel, en van Jezus zelf, met voeten te treden. Een huwelijkscertificaat uit te schrijven dat in strijd is met Gods definitie van huwelijk, met mijn naam erop, zou in strijd zijn met mijn geweten. Dit is beslissing van Hemel en Hel."

"Het ging wat mij betreft nooit over homo's en lesbiennes. Het gaat over het huwelijk en over Gods wil. Het is een kwestie van religieuze vrijheid."

Wat nu?

In The New York Times reageert een vrouw, April Miller, die met haar vriendin hoopt te trouwen en die al voor de derde keer vergeefs in de rij heeft gestaan bij Davis. "Ik respecteer haar standpunt", zegt Miller, "Ze vecht voor wat ze gelooft. Ik weet dat het lastig is, want dat doen wij ook. Het spijt me gewoon dat ze haar persoonlijk geloof boven haar overheidsambt stelt."

Ze zal niet in een naburig district trouwen, geeft ze aan. "Dat zou een gevaarlijk precedent scheppen".

Het is onduidelijk wat nu te gebeuren staat. Volgens The Huffington Post heeft de gouverneur als richtlijnen aangegeven dat ambtenaren ofwel de wet moeten uitvoeren, ofwel ontslag moeten nemen. Maar als Davis in dit geval niet uit eigen beweging opstapt, of zich tijdelijk laat vervangen, heeft de Democratische gouverneur Steve Beshear naar eigen zeggen geen wettelijke middelen om haar tot ontslag te dwingen.

Volgens de Louisville Courier-Journal, een toonaangevende krant in Kentucky, wordt nu onderzocht in welke mate Davis de wet overtreedt, en of er voldoende grond is voor gerechtelijke vervolging.

Staatssenatoren onderzoeken dan weer de mogelijkheid van een wet die in de richting gaat van wat in Nederland de weigerambtenaar wordt genoemd - een ambtenaar die om persoonlijke redenen bepaalde delen van de taak niet uitvoert. Maar dat schept in Amerikaanse context minstens 2 problemen. Ambtenaren leggen er van oudsher de eed af dat ze de wet zullen uitvoeren. Die eed voorziet geen uitzonderingen. En het is de vraag of Kim Davis het in dit geval met haar geweten kan verzoenen om zich te laten vervangen, en de in haar ogen helse huwelijken door een ander te laten bekrachtigen.

Sinds het Amerikaans Hooggerechtshof in juni een federaal recht op universeel huwelijk toekende, was er lokaal, onder andere in de staat Kentucky, enig verzet van de griffiers die de huwelijkscertificaten moeten uitschrijven. In vele gevallen koelde dat verzet zonder blazen, en eigenlijk verliep introductie van de nieuwe wet relatief rimpelloos. In de staat Kentucky liet de gouverneur weten dat alle ambtenaren de wet moesten naleven. Maar Kim Davis, de hoofdverantwoordelijke in de rechtbank voor Rowan County in Morehead, Kentucky, kon dat naar eigen zeggen niet met haar religie in overeenstemming brengen.Ze hield op met om het even welk huwelijkscertificaat uit te schrijven. Ze bracht haar bezwaar voor steeds hogere rechtbanken, en uiteindelijk voor het Hooggerechtshof, dat haar zaak maandag zonder commentaar verwierp.Dinsdagochtend stonden dan ook enkele trouwlustigen aan te schuiven, daarbij lesbiennes en homo's.Eerst bleef Davis in haar kantoor, met gezakte blinden, maar nadat een van de trouwlustigen haar had toegeroepen dat ze naar buiten moest komen om oog in oog te komen "met de mensen die ze discrimineert", vertoonde ze zich inderdaad en ontstond een korte maar hevig confrontatie. De scène werd gefilmd door tv-stations, en aan weerszijden waren er scanderende supporters.Een homostel, David Ermold en David Moore, probeerde een discussie op gang te trekken. Onder wiens autoriteit weiger je? vroegen ze. "Onder Gods autoriteit", luidde het antwoord."Ik betaal uw salaris met mijn belastingen", aldus Ermold of Moore, "en jij discrimineert me". Davis vroeg de trouwlustigen herhaaldelijk om te vertrekken, onder meer omdat ze de werking van het kantoor belemmerden. Die weigerden en vroegen aan de aanwezige sheriff om Davis te arresteren, wat de sheriff dan weer weigerde.Davis verspreidde later een verklaring. Ze is met de dood bedreigd, meldt ze daarin, maar ze zal geen ontslag nemen en niet van idee veranderen."Ik had me nooit kunnen voorstellen dat een dag zou komen op dewelke ik gevraagd zou worden om een centrale leerstelling inzake huwelijk van de Bijbel, en van Jezus zelf, met voeten te treden. Een huwelijkscertificaat uit te schrijven dat in strijd is met Gods definitie van huwelijk, met mijn naam erop, zou in strijd zijn met mijn geweten. Dit is beslissing van Hemel en Hel.""Het ging wat mij betreft nooit over homo's en lesbiennes. Het gaat over het huwelijk en over Gods wil. Het is een kwestie van religieuze vrijheid."In The New York Times reageert een vrouw, April Miller, die met haar vriendin hoopt te trouwen en die al voor de derde keer vergeefs in de rij heeft gestaan bij Davis. "Ik respecteer haar standpunt", zegt Miller, "Ze vecht voor wat ze gelooft. Ik weet dat het lastig is, want dat doen wij ook. Het spijt me gewoon dat ze haar persoonlijk geloof boven haar overheidsambt stelt."Ze zal niet in een naburig district trouwen, geeft ze aan. "Dat zou een gevaarlijk precedent scheppen".Het is onduidelijk wat nu te gebeuren staat. Volgens The Huffington Post heeft de gouverneur als richtlijnen aangegeven dat ambtenaren ofwel de wet moeten uitvoeren, ofwel ontslag moeten nemen. Maar als Davis in dit geval niet uit eigen beweging opstapt, of zich tijdelijk laat vervangen, heeft de Democratische gouverneur Steve Beshear naar eigen zeggen geen wettelijke middelen om haar tot ontslag te dwingen.Volgens de Louisville Courier-Journal, een toonaangevende krant in Kentucky, wordt nu onderzocht in welke mate Davis de wet overtreedt, en of er voldoende grond is voor gerechtelijke vervolging.Staatssenatoren onderzoeken dan weer de mogelijkheid van een wet die in de richting gaat van wat in Nederland de weigerambtenaar wordt genoemd - een ambtenaar die om persoonlijke redenen bepaalde delen van de taak niet uitvoert. Maar dat schept in Amerikaanse context minstens 2 problemen. Ambtenaren leggen er van oudsher de eed af dat ze de wet zullen uitvoeren. Die eed voorziet geen uitzonderingen. En het is de vraag of Kim Davis het in dit geval met haar geweten kan verzoenen om zich te laten vervangen, en de in haar ogen helse huwelijken door een ander te laten bekrachtigen.