Beleidsmakers, ngo's en zakenlui uit 193 landen zakten de voorbije dagen naar Nagoya af voor de tiende VN-conferentie rond biodiversiteit. Zij zullen er samen een werkbare strategie moeten formuleren tegen de achteruitgang die sinds de jaren zeventig zo'n 40 procent van alle plant- en diersoorten van de aardbol veegde.

De Japanse Minister van Milieu Ryo Matsumotu zei dat het verlies aan biodiversiteit onomkeerbaar wordt als er niet snel wordt ingegrepen. Eerder dit jaar meldden onderzoekers al dat de verscheidenheid aan levensvormen nooit zo snel achteruitging als nu. Op de VN-top willen regeringsleiders afspraken maken om dit proces te stoppen.

Nieuwe doelstellingen

De bedoeling van de top is dat de meer dan 190 deelnemende landen het eens worden over nieuwe doelstellingen om de biodiversiteit wereldwijd tot 2020 te beschermen. Alle landen zijn het eens over de uitgangspunten, maar er wordt nog overlegd over de precieze uitvoering en de controleerbaarheid van de afspraken. Ook over geld zal er gepraat worden tijdens de top. Op dit moment wordt elk jaar drie miljard dollar uitgegeven aan het behoud van diversiteit.

Nagoya zou een soort Kyoto moeten worden, maar waarnemers vrezen dat het eerder op een kopie van Kopenhagen zal uitdraaien. De klimaattop in Denemarken eind vorig jaar liep spaak op uiteenlopende meningen tussen de geïndustrialiseerde landen onderling én tussen de geïndustrialiseerde wereld en de ontwikkelingslanden. Geld bleek toen het belangrijkste struikelblok.

Weinig besef van gevolgen

De laatste jaren hebben klimaatveranderingen de agenda van de milieupolitiek gedomineerd. Toch is er volgens Achim Steiner, directeur van het VN-Klimaatprogramma, bij beleidsmakers weinig besef van het belang van biodiversiteit. Hij benadrukt dat we de fundamenten die leven op aarde mogelijk maken, aan het vernietigen zijn.

Economische analyses tonen aan dat het verlies van soorten en ecosystemen de wereldeconomie miljarden dollars per jaar kost. Men hoopt met deze cijfers de ernst van het probleem wereldwijd te laten doordringen.

Volgende week reist ook Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege naar het land van de rijzende zon. Zij zal er als roterend EU-voorzitter het Europese standpunt verdedigen.

Beleidsmakers, ngo's en zakenlui uit 193 landen zakten de voorbije dagen naar Nagoya af voor de tiende VN-conferentie rond biodiversiteit. Zij zullen er samen een werkbare strategie moeten formuleren tegen de achteruitgang die sinds de jaren zeventig zo'n 40 procent van alle plant- en diersoorten van de aardbol veegde. De Japanse Minister van Milieu Ryo Matsumotu zei dat het verlies aan biodiversiteit onomkeerbaar wordt als er niet snel wordt ingegrepen. Eerder dit jaar meldden onderzoekers al dat de verscheidenheid aan levensvormen nooit zo snel achteruitging als nu. Op de VN-top willen regeringsleiders afspraken maken om dit proces te stoppen.Nieuwe doelstellingen De bedoeling van de top is dat de meer dan 190 deelnemende landen het eens worden over nieuwe doelstellingen om de biodiversiteit wereldwijd tot 2020 te beschermen. Alle landen zijn het eens over de uitgangspunten, maar er wordt nog overlegd over de precieze uitvoering en de controleerbaarheid van de afspraken. Ook over geld zal er gepraat worden tijdens de top. Op dit moment wordt elk jaar drie miljard dollar uitgegeven aan het behoud van diversiteit. Nagoya zou een soort Kyoto moeten worden, maar waarnemers vrezen dat het eerder op een kopie van Kopenhagen zal uitdraaien. De klimaattop in Denemarken eind vorig jaar liep spaak op uiteenlopende meningen tussen de geïndustrialiseerde landen onderling én tussen de geïndustrialiseerde wereld en de ontwikkelingslanden. Geld bleek toen het belangrijkste struikelblok. Weinig besef van gevolgen De laatste jaren hebben klimaatveranderingen de agenda van de milieupolitiek gedomineerd. Toch is er volgens Achim Steiner, directeur van het VN-Klimaatprogramma, bij beleidsmakers weinig besef van het belang van biodiversiteit. Hij benadrukt dat we de fundamenten die leven op aarde mogelijk maken, aan het vernietigen zijn. Economische analyses tonen aan dat het verlies van soorten en ecosystemen de wereldeconomie miljarden dollars per jaar kost. Men hoopt met deze cijfers de ernst van het probleem wereldwijd te laten doordringen. Volgende week reist ook Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege naar het land van de rijzende zon. Zij zal er als roterend EU-voorzitter het Europese standpunt verdedigen.